Anna Iwarsson ny ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Anna Iwarsson blir tillförordnad ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna efter att Karl-Erik Nilsson har meddelat att han lämnar sin post med omedelbar verkan.

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

Karl-Erik Nilsson meddelade idag att han lämnar sin post med omedelbar verkan. Därmed träder Anna Iwarsson, som fram till nu varit vice ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, in i rollen som tillförordnad ordförande.

– Jag känner ett stort ansvar för att ta över rollen som ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i det läget som organisationen befinner sig i. Jag vet att vi i grunden är en stabil organisation med många kloka ledare både i Riksidrottsstyrelsen, SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse och bland våra specialidrottsförbund. Självklart ville jag inte att vi skulle hamna i den här situationen men jag respekterar Karl-Eriks beslut, säger Anna Iwarsson.

Som vice ordförande har Anna Iwarsson naturligt haft ett samarbete med Karl-Erik Nilsson i styrelsearbetet.

– Den löpande dialog jag har haft med Karl-Erik i styrelsearbetet och med generalsekreterare Stefan Bergh gör att jag upplever att jag trots allt har ganska lätt att komma in i ordföranderollen, säger Anna Iwarsson.

Den gemensamma nordiska hållning gällande Rysslands och Belarus deltagande i internationell idrott ligger fast.

– Med anledning av den mediala diskussion om Riksidrottsförbundets och den svenska idrottsrörelsens hållning gällande ryskt och belarusiskt deltagande i internationell idrott vill jag vara tydlig, den ligger fast. Vi hade ett nordiskt möte så sent som förra månaden där samtliga nordiska riksidrottsförbund, olympiska och paralympiska kommittéer var eniga om att vi måste hålla fast nuvarande linje då Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortfarande pågår, säger Anna Iwarsson.

Vad händer nu
Om ordföranden avgår eller har förhinder träder vice ordföranden in i hens ställe.
RF:s och SISU Idrottsutbildarnas styrelse har i händelse av att ordförande lämnar posten innan mandatperiodens utgång två val. Antingen väljer styrelsen att fortsätta arbetet fram till nästa ordinarie stämma med vice ordförande i ordinarie ordförandens ställe. Det andra alternativet är att styrelsen beslutar att kalla medlemmarna till extra stämma för val av ny ordförande.

Styrelsen är skyldiga att kalla till en extra stämma om det skriftligen begärs av minst tio specialidrottsförbund som tillsammans samlar minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.

Tidpunkten för de extra stämmorna bör bestämmas på ett sådant sätt att valberedningen ges en rimlig tid för ett gott beredningsarbete. Kallelsetiden till extra stämmor för RF och SISU Idrottsutbildarna är enligt stadgarna 14 dagar.

För mer information

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 6 oktober 2023