Karl-Erik Nilsson lämnar som ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Karl-Erik Nilsson har vid möte med den svenska idrottsrörelsen idag, 6 oktober, meddelat att han lämnar uppdraget som ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna med omedelbar verkan.

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

Karl-Erik Nilsson valdes till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna på Riksidrottsmötet i maj 2023. Parallellt har han även haft uppdrag som förste vice ordförande i UEFA, ett uppdrag som fått stor uppmärksamhet den senast tiden.

– När jag fick stämmans förtroende tidigare i år så var det med ödmjukhet, glädje och entusiasm jag tog mig an uppdraget att företräda idrottsrörelsen som ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Det är ett mycket svårt beslut att nu välja att stiga åt sidan då jag har känt stor hängivenhet och glädje i uppdraget. Men eftersom det har visat sig svårt att kombinera mina två roller och att det kan påverka förtroendet för mig och svensk idrott väljer jag ändå att göra det, säger Karl-Erik Nilsson.

– För mig personligen är det här såklart en tråkig situation, jag hade önskat att hinna göra och uträtta mer i rollen som ordförande. Det var en ära att få förtroendet. Den senaste tidens mediala uppmärksamhet och fokus på min person gagnar inte svensk idrott. Uppmärksamheten har triggat igång väldigt mycket hat och personliga påhopp. Jag känner starkt stöd från svensk idrott, men för att leda idrottsrörelsen på ett fullgott sätt är lust och glädje helt avgörande. Hatet har trängt undan glädjen, säger Karl-Erik Nilsson.

– Jag önskar min efterträdare och den svenska idrottsrörelsen lycka till. Nya utmaningar väntar för min del. Tack för förtroendet även om tiden blev alldeles för kort, avslutar Karl-Erik Nilsson.

Anna Iwarsson, vice ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, träder in som tillförordnad ordförande i enlighet med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas stadgar.

Karl-Erik Nilsson kommer inte att göra intervjuer i närtid efter detta besked.

Vad händer nu
Om ordföranden avgår eller har förhinder träder vice ordföranden in i hens ställe.
RF:s och SISU Idrottsutbildarnas styrelse har i händelse av att ordförande lämnar posten innan mandatperiodens utgång två val. Antingen väljer styrelsen att fortsätta arbetet fram till nästa ordinarie stämma med vice ordförande i ordinarie ordförandens ställe. Det andra alternativet är att styrelsen beslutar att kalla medlemmarna till extra stämma för val av ny ordförande.

Styrelsen är skyldiga att kalla till en extra stämma om det skriftligen begärs av minst tio specialidrottsförbund som tillsammans samlar minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.

Tidpunkten för de extra stämmorna bör bestämmas på ett sådant sätt att valberedningen ges en rimlig tid för ett gott beredningsarbete. Kallelsetiden till extra stämmor för RF och SISU Idrottsutbildarna är enligt stadgarna 14 dagar.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Kommunikations-presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 6 oktober 2023