Följetongen om tävlingar på statens vägar fortsätter...

Igår överlämnade Trafikverket sina förslag till förändring till regeringen. ”En bra bit på vägen, men vi är inte riktigt i hamn”, kommenterar Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023

Trafikverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram förslag för att underlätta för föreningar som vill anordna arrangemang och igår överlämnades rapporten. Tre förslag presenteras, ett av förslagen är en fortsättning på den lösning Trafikverket beslutade om innan sommaren nämligen ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemanget, exempelvis omskyltning. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala. Ett annat av förslagen är att föreningar står för alla kostnader fullt ut.

– Jag uppskattar att Trafikverket har varit öppna för dialog och att vi har kunnat samtala om situationen. Men förslaget att ideella föreningar ska bära kostnaderna är oacceptabelt. För idrottsrörelsen är det såklart viktigt att regelverk utformas på ett sätt så att de kommer så många föreningar som möjligt till gagn, det är nödvändigt för att motions- och tävlingsloppen ska kunna leva kvar. Takbeloppet är en väg, men gränsen behöver vara högre än de 150 000 kronor som Trafikverket har föreslagit eller så måste det till en indexuppräkning – annars kommer beloppet att urholkas över tid säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

När Trafikverket införde takbeloppet gällde ett uppdaterat regelverk, sedan 1 januari 2023, som innebar att arrangörerna var tvungna att ta alla kostnader kopplade till åtgärder enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Kostnader för exempelvis omskyltning, längs statliga vägar. Åtgärderna har inneburit stora kostnader för föreningarna och många har tvingats ställa in sina lopp.

Det tredje av Trafikverkets förslag är en beloppstrappa där kostnaderna för föreningarna ökar procentuellt upp till 150 000 kronor. I både det förslaget och i förslaget om ett takbelopp föreslår Trafikverket även en grundkostnad på 2 000 kronor som alla föreningar ska betala, oavsett storlek på arrangemanget.

– 2023 har inte varit ett representativt år för motions- och tävlingslopp. Höga kostnader med det ursprungliga regelverket och osäkra förutsättningar har gjort att många arrangörer har ställt in. Det drabbar utövarna, det drabbar föreningarna och det drabbar folkhälsan. Jag är bekymrad över den föreslagna grundkostnaden och vad det kan komma att innebära för de små lokala arrangörerna. Den totala kostnaden för att arrangera ett lopp med avgifter till olika myndigheter riskerar att bli övermäktig. Samma logik gäller för beloppstrappan som riskerar att bli administrativt tungrott och kostsamt för föreningarna, säger Stefan Bergh.

Frågan om arrangemang på statliga vägar har varit en följetong. Trafikverket fick i september 2022 i uppdrag av den förra regeringen att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Utredningen överlämnades i mars i år till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) som i maj gav Trafikverket i uppdrag att på nytt titta på frågan för att föreslå en lösning för 2024 och framåt.

– Tillsammans med Trafikverket har vi kommit en bra bit på vägen, men vi är inte riktigt i hamn ännu. Nu behöver regeringen klokt och skyndsamt hantera frågan och säkerställa att Trafikverket får adekvata resurser för att kunna hantera de framtida kostnader som kommer att uppstå. Vi är redan en bra bit in på hösten och inför 2024 behöver spelreglerna vara tydliga för landets alla arrangörer. Riksidrottsförbundet ser fram emot att fortsätta dialogen med ansvarigt statsråd, infrastrukturminister Andreas Carlson, säger Stefan Bergh.

För mer information

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 10 oktober 2023