Elitidrottsstöd – självkritik leder till nytt övergångsstöd

Riksidrottsstyrelsen inför ett övergångsstöd till de medlemsförbund som enligt det preliminära förslaget blev utan elitidrottsstöd 2024-25. Det är ett resultat av dialoger med medlemsförbund efter att kritik framförts mot det preliminära elitidrottsstödet.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

– Vi har en tydlig gemensam riktning inom idrottsrörelsen kring utveckling och behov inom satsningen elitidrott 2030. Den är oförändrad efter dialoger med medlemsförbunden. Men vi ser att efter att ha lyssnat på medlemmarna att vi har brustit i tydlighet kring det nya förslaget för elitidrottsstöd. Här behöver vi backa och hitta vägar framåt där vår dialog med medlemsförbunden är tydligare, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen har nu, efter att ha lyssnat in medlemsförbundens synpunkter, beslutat att ett tillfälligt övergångsstöd ska införas för perioden 2024 och 2025 till medlemsförbund som blev utan stöd enligt det preliminära förslaget. Hur detta övergångsstöd ska fördelas och formerna för detta ska beslutas av Riksidrottsstyrelsen i januari månad. Dessutom ska ramar och principer för elitidrottsstödet från 2026 och framåt också ses över.

– Övergångsstödet ger oss och de berörda medlemsförbunden tid att ta fram en tydlig strategi och finansiering. Det ger oss också ännu större möjligheter att ytterligare stärka samarbetet inom elitidrott 2030 bland annat genom ökad samordning av stöd från Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté. Ibland behöver vi ta ett steg tillbaka för att kunna ta flera gemensamma utvecklingskliv framåt, det här är ett sådant tillfälle, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 1 december 2023