Evenemang stärker Sverige – ny statistik

Ny och utökad statistik som beskriver svensk evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige och i antal arbetstillfällen presenteras den 8 februari på Folk och kultur i Eskilstuna.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

– Tack vare detta breda samarbete kring evenemang har vi fått en stark bild av hur dessa utvecklar, stärker och engagerar hela Sverige. Siffrorna ger gemensam kunskap om nyttan av evenemang, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

– Vi är glada åt att nu kunna presentera färska siffror som visar evenemangens betydelse. Med projektet Evenemang i siffror har vi brutit ny mark i samarbetet mellan kulturen och idrotten. En robust statistik med relevanta nyckeltal är ett stöd i utvecklingen av evenemangssverige och ger kunskap om branschen som arbetsmarknad och näring, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

Sveriges kultur, idrott och besöksnäring tog förra året för första gången fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet ”Evenemang i siffror”, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet har varit att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen. På Folk och kultur presenteras nu utökad och uppdaterad statistik.

– Statistiken är viktig inte minst som utgångspunkt för att stimulera evenemangsnäringen så att vi kan fortsätta att växa på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig Svensk Live.

Projektet Evenemang i siffror har tydligt visat på styrkan i att integrera kultur och idrott.

– Evenemangen bidrar inte bara till samhället i form av omsättning och sysselsättning, de driver också direkt och indirekt betydande konsumtion i andra branscher i ett större ekosystem, inte minst i fler delar av besöksnäringen i form av resor, logi, måltider och shopping, säger Thomas Jakobsson chefsekonom Visita.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Chef kommunikation och press Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
anna.setzman@rfsisu.se
070-564 52 16

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se
0708-76 81 60

Annika af Trolle
Kommunikationschef Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se
070-420 27 75

Stina Algotson
VD BFUF
stina@bfuf.se
0707-36 07 01

Staffan Movin
Ordförande Svenska Motionslopp
staffan.movin@mtcstiftelsen.se
070-210 74 95

Om Evenemang i siffror

Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring – kultur, idrott och besöksnäring. Syftet är att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Projektet Evenemang siffror finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.

Rapporten Evenemang i siffror 2024 kommer att publiceras den 15 maj 2024.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 5 februari 2024

Tid, plats och medverkande

När: Torsdag den 8 februari kl. 15.15–16.00
Plats: Folk och Kultur, Munktellstaden, Eskilstuna, lokal Lokomotivet
Medverkande: Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst, Caroline Ehrenkrona, analytiker Visita, Leif Johansson, fd koordinator, nuvarande konsult internationella evenemang Riksidrottsförbundet, Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, Linda Take, Svenska Motionslopp och Stina Algotson, vd BFUF, moderator.
Livesändning: Seminariet sänds live på Youtube @svenskscenkonst
Program:
Information om seminariet
Arrangörer:
BFUF och Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska Motionslopp och Visita