Europas idrottsministrar vill skydda den europeiska idrottsmodellen

Tillsammans med 25 andra idrottsministrar i EU uppmanar socialminister Jakob Forssmed EU-kommissionen att följa upp ministerrådets resolution från 2021 om att värna den europeiska idrottsmodellen.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

– Jag välkomnar att Jakob Forssmed så tydligt tillsammans med sina ministerkollegor i EU markerar att den europeisk idrottsmodellen där föreningar samlas i nationella förbund och sedan i europeiska förbund ska värnas, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Fakta: Den europeiska idrottsmodellen

Den europeiska idrottsmodellen innebär att idrottsföreningar sluts samman i nationella förbund som sluter sig samman i europeiska idrottsförbund, som exempelvis UEFA. Samt att det inte finns flera nationella eller europeiska förbund som organiserar samma idrott.

Bakgrunden är besluten från EU-domstolen den 21 december 2023 i tre viktiga mål som skakade om den europeiska idrottsmodellen. Domstolen ifrågasätter på ett principiellt plan vad idrottens särart i Lissabonfördraget innebär. Det vill säga vilka undantag som idrottsrörelsen får göra när idrottens modell krockar med andra grundläggande delar av EU-lagstiftningen om fri rörlighet och fri konkurrens inom EU.

Det mest uppmärksammade målet är det så kallade superligamålet där ett tiotal fotbollsklubbar ville starta en liga och samtidigt fortsatt vara medlemmar i den europeiska fotbollsrörelsen och delta i UEFA:s turneringar.

Det andra målet, som principiellt berör samma område, är ett mål där två skridskoåkare deltagit i en tävling som inte varit sanktionerade av Internationella Skridskounionen och huruvida och på vilket sätt Internationella Skridskounionen har rätt att utfärda sanktioner mot dessa två skridskoåkare.

Det tredje målet handlar om huruvida UEFA eller ett nationellt förbund har rätt att ställa krav på att ett visst antal spelare i en fotbollstrupp som måste vara fostrade i klubben för att få delta i vissa turneringar.

– Det är bra att regeringar runt om i Europa ser med oro på utfallet i domstolen och sätter tryck på EU-kommissionen. Jag vill tro att den här frågan inte är partiskiljande i Sverige. Och att alla toppkandidater till EU-parlamentsvalet i juni håller samma linje som regeringen och vill säkerställa att den europeiska idrottsmodellen skyddas, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 8 februari 2024