Tillfällig lösning för lopp på statliga vägar

Regeringen kommer idag att besluta om att ge Trafikverket möjlighet att avstå från att ta ut ersättning från ideella föreningar upp till 150 000 kr för motions- och tävlingslopp på statliga vägar. Regeringen avser att i vårändringsbudgeten skjuta till resurser till Trafikverket för att hantera frågan. Men lösningen är inte permanent utan gäller bara under 2024.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

− Det är efterlängtat att regeringen äntligen presenterar en lösning för hur ideella föreningar fortsatt ska kunna bedriva aktiviteter på våra gemensamma vägar. Men vi är nu i april 2024 och planeringen för årets alla motions- och tävlingslopp är långt framskriden, vissa evenemang är redan genomförda eller inställda på grund av de oklara spelreglerna. Det är dock positivt att regeringen skriver att det ska gälla för hela 2024. Vilket måste betyda att det gäller retroaktivt för redan genomförda evenemang. Regeringen har haft Trafikverkets förslag på bordet sedan oktober förra året. Det är anmärkningsvärt att besked dröjt så här länge, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringen kommer idag att fatta beslut om att ändra Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 2024. Ändringen innebär att Trafikverket kan avstå från att ta ut ersättning från ideella föreningar upp till 150 000 kr per arrangemang och att Trafikverket i vårändringsbudgeten får ökade medel för att kunna hantera en del av ideella föreningars kostnader i samband med arrangemang på det statliga vägnätet.

Även i maj 2023 beslutade regeringen att ge Trafikverket möjlighet att inte begära ersättning från ideella föreningar. Då meddelade Trafikverket efter en dryg månad att ett takbelopp på 150 000 kr skulle införas, alla kostnader som översteg takbeloppet behövde arrangören själv betala. Den lösningen gällde bara under 2023. Regeringens beslut är en fortsättning av takbeloppet och inte heller den här lösningen är permanent utan gäller under 2024.

− Att regeringens beslut bara gäller under 2024 är olyckligt. En tillfällig lösning togs fram under 2023 och nu blir det alltså ytterligare en tillfällig lösning under 2024. Vi riskerar att snart befinna oss i samma ansträngda läge inför 2025 om inte regeringen skyndsamt hanterar frågan. Senast direkt efter sommaren behöver föreningarna ges goda förutsättningar att planera för 2025. Det är inte hållbart att lappa och laga med folkhälsofrämjande aktiviteter som insats, landets arrangörer får inte en sportslig chans att genomföra sina arrangemang på ett bra sätt, säger Anna Iwarsson.

Trafikverkets regelverk för arrangemang på statliga vägar har slagit hårt mot idrottsföreningar och andra ideella föreningar. Regelverket innebär att arrangörerna måste ta alla kostnader kopplade till åtgärder enligt vägmärkesförordningen (2007:90), exempelvis omskyltning, längs statliga vägar. Åtgärder som innebär stora kostnader för föreningarna och många har tvingats ställa in sina lopp.

För mer information

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 4 april 2024