Pilotprojekt resulterade i minskade utsläpp

Ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan minskade koldioxidutsläppen i dubbelt så snabb takt i förhållande till vad som krävs för att uppnå Parisavtalet.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Riksidrottsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Handbollförbundet, samt ett urval av lokala idrottsföreningar i Västra Götaland medverkade i samverkan med Tyréns.

– Resultatet är mer positivt än vi hade vågat hoppas på och ger oss kunskap och inspiration att nu fortsätta arbetet med att sprida erfarenheterna inom idrottsrörelsen i stort och även till kommuner runt om i landet. Jag är förstås extra stolt över den omställning som gjorts och som pågår inom Riksidrottsförbundet. Vi behöver tillsammans med medlemsförbunden visa vägen för idrottsrörelsens arbete med att gemensamt minska klimatpåverkan, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Fokus låg på resvanor inom de idrottsförbund som deltog i projektet. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp i samband med förbundens resor blev i genomsnitt 17 procent per år, och användningen av så kallade hälsofrämjande färdmedel som cykel mer än fördubblades.

Projektet Double Impact inleddes med datainsamling över resvanor från förbunden och föreningarna. Efter analys av data tog respektive förbund och förening fram handlingsplaner med ett sjuttiotal konkreta åtgärder. Resultatet av de genomförda åtgärderna blev en minskning av koldioxidutsläpp för förbundens resor som motsvarar dubbelt så hög takt än vad som krävs för att nå målen i Parisavtalet.

Resultatet har tagits fram med hjälp av Cero-modellen. CERO står för Climate and Economic Research in Organizations, och är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Bakom CERO står KTH-forskaren Markus Robért. Dessutom bygger resultatet på enkätsvar och statistikunderlag där man jämfört två år med varandra.

Inom Riksidrottsförbundet blev den totala utsläppsreduktionen 53 procent, och allra bäst var Svenska Orienteringsförbundet där utsläppsminskningen var hela 66 procent.

– Trots att vi hade en pandemi som givetvis kan ha haft inverkan på resultaten är vi oerhört imponerade och stolta över våra föreningars och aktivas arbete i att minska sina avtryck. Det finns många positiva effekter efter projektets gång och det hjälper oss vidare i vårt hållbarhetsarbete. Svenska Orienteringsförbundet har hållbarhet högt prioriterat och vi vill vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner 2030, säger Joacim Ingelsson, mark-och miljöutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet och som företrätt förbundet i Double Impact.

– Det var inspirerande att se vilket engagerat samarbete som uppstod mellan föreningar, kommuner och aktörer inom kollektivtrafik. Vi ser en stor potential framåt när erfarenheterna sprids inom idrottsrörelsen och vi på Tyréns har också startat upp ett projekt med flera kommuner i Stockholmsregionen som bygger vidare på det här arbetet, säger Jesper Johansson, expert på mobilitet och projektansvarig på Tyréns.

– Projektet har helt klart bidragit till förändrade beteenden och arbetssätt för oss på Riksidrottsförbundet och för förbunden som deltagit i projektet. berättar Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

Resultat av ändrade arbetssätt och beteenden i föreningarna gick tyvärr inte att fastställa vid uppföljningen men de åtgärder som ändå genomfördes i föreningarna har lyft frågan bland medlemmarna.

– Medlemmar och aktiva i de idrottsföreningar som deltog har visat ett stort engagemang och gjort skillnad. Vi arbetar nu med att ta vara på de här erfarenheterna och använda de verktyg som tagits fram inom projektet och se vad vi mer behöver göra för att stärka fler förbund och föreningar i det här arbetet, fortsätter Marie Altus, Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta

Marie Altus
Avdelningschef trygghet och hållbarhet Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
marie.altus@rfsisu.se
08-699 60 95

Jesper Johansson
Expert på mobilitet och ansvarig för projektet på Tyréns
jesper.johansson@tyrens.se
070-630 51 50

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 10 juni 2024