Hem / Om Riksidrottsförbundet

Om Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå.

Riksidrottsförbundet har 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. Totalt samlar idrottsrörelsen cirka 3,3 miljoner medlemmar. Alla förbund och föreningar kan du söka via sidan Hitta inom idrottsrörelsen.

Här hittar du de styrande planer och dokument som RF:s verksamhet vilar på. I dokumentbanken hittar du RF:s alla verksamhetsdokument, policies och stadgar.

RF har 19 distrikt som arbetar med att stödja idrottsföreningar runt om i landet. Här hittar du våra distrikt och en beskrivning av distriktens basuppdrag.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Våra uppgifter

Riksidrottsförbundet ska stödja den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i SF i linje med idrottsrörelsens strategi och mål. Vi ska ge service och stöd till SF.

RF ska även:

 • Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhället i övrigt.
 • Leda det intressepolitiska arbetet och påvisa idrottens samhällsnytta.
 • Bevara det idrottshistoriska arvet.
 • Samordna idrottsrörelsens internationella arbete.
 • Verka för en sammanhållen idrott.
 • Samverka med övriga stödorganisationer för en tydlig ledning och ett effektivt stöd till idrottsrörelsen.
 • Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor.
 • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsen utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

RF kan idag

 • samtala med förbund och påpeka brister i förhållande till Idrotten vill
 • samtala med föreningar och påpeka brister i förhållande till Idrotten vill
 • ta fram rekommendationer och riktlinjer för hur bra idrott ska bedrivas
 • stötta föreningar och förbund med råd och handlingsplaner.

RF kan däremot inte

 • stänga av en enskild ledare/tränare/styrelseledamot/aktiv/förälder i en förening (föreningens ansvar)
 • stänga av en enskild ledare/tränare/styrelseledamot/aktiv/förälder i ett förbund (förbundets ansvar)
 • bestämma över föreningarnas verksamhet
 • bestämma över förbundets verksamhet.

Samverkan med SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska utbilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i det dagliga arbete med idrottens utveckling. Organisationerna har också gemensamt kansli.  

Läs mer på sisuidrottsutbildarna.se.