Hem / Om Riksidrottsförbundet / Juridiska instanser

Juridiska instanser

Inom idrotten kan bestraffningsärenden, dopingärenden, ärenden om matchfixingförseelser, medlemsärenden, tävlingsärenden och övriga ärenden hanteras. Hos RF kan ärenden hanteras av följande fristående instanser.

Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden är idrottens ”högsta domstol”. Till RIN kan du överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där Dopingnämnden är första dömande instans.

Ordförande

Krister Malmsten

Ledamöter

Bo Bengtsson (vice ordförande)
Björn Backman
Anna Erman
Sanna Granbeck
Lena Nitz
Christer Pallin
Thomas Tjäder

Sekreterare

Bestraffningsärenden: Emil Nordin, Emelie Smiding, Christine Stridsberg

Dopingärenden: Emelie Smiding

Allmänna överklagningsärenden: Elin Johansson, Linus Di Zazzo

Kansli

RIN administreras av RF:s registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i RIN-ärenden samt att lotta ärenden på ansvarig sekreterare. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till This is a mailto link eller telefon 08-699 61 89.

Dopingnämnden (DoN)

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping eller annat brott mot idrottens dopingreglemente får bestraffas enligt idrottens dopingreglemente. Dömande instans är RF:s dopingnämnd. Beslut kan överklagas hos Riksidrottsnämnden.

Ordförande

Åke Thimfors

Ledamöter

Anders Hübinette (vice ordförande)
Göran Claesson
Magnus Forssblad
Margaretha Ivarson
Sofia Öberg

Sekreterare

Robin Palmgren

Kansli

DoN administreras av RF:s registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i DoN-ärenden. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till This is a mailto link eller telefon 08-699 61 89.

Valberedningen

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedning följer och granskar både styrelsen och andra valda RF-organs arbete. Parallellt med detta följer valberedningen verksamheten och letar fortlöpande lämpliga kandidater i nära samarbete med SF och DF. Senast en månad före stämman kungör den sitt förslag till kandidater.

Valberedningen är medlemmarnas ombud och betyder mycket för att skapa representativitet och kontinuitet i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas strategiska ledning.

Ordförande

Thomas Persson

Ledamöter

Doris Högne Rydheim (vice ordförande)
Jane Andersson
Ola Lundberg
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Patrik Tengwall

Adjungerad

Hanna Wennebjörk Turdell (sekreterare)