Hem / Om Riksidrottsförbundet / Riksidrottsstyrelsen

Riksidrottsstyrelsen

Riksidrottsstyrelsen (RS) är RF:s beslutande organ. RS består av elva personer. Ordförande är Björn Eriksson som också är ordförande i Riksidrottsförbundet samt SISU Idrottsutbildarna. RF-stämman väljer RS vid RF-stämman som äger rum vartannat år. 

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i Riksidrottsstyrelsen.

  Björn Erikssonliten 
 
Björn Eriksson
ordförande
070-626 46 06 

  mariehedberg.jpg

Marie Hedberg
ledamot
 
 Stefan Bessmanliten
  
Stefan Bessman 
ledamot
0708-70 68 41

 victoriaescobar150.jpg

Victoria Escobar
ledamot 
 
 Tomas Erikssonliten
   
Tomas Eriksson
ledamot
070-594 30 71 
 
   
Åsa Llinares Norlin
ledamot
 

  

Anna Iwarsson
ledamot
076-344 50 60
 
 Lotta Kellanderliten
  
Lotta Kellander
ledamot
073-422 41 46 


Toralf Nilsson
ledamot
070-879 01 98 
Tommy Ohlströmliten 
     
Tommy Ohlström 
ledamot
070-593 97 51

 
Erik Söderberg
ledamot

073-040 43 40

 

    
Stefan Bergh
föredragande
076-814 74 10