Publikhav med svenska flaggor

Referensgrupp

Sidan uppdaterades: 7 maj 2024

Från starten 2011 har en referensgrupp varit kopplad till verksamheten. Referensgruppens uppgift är att vara ett bollplank och idégivare för att skapa rätt stöd och verktyg utifrån evenemangsarrangörens behov.

Referensgruppen består i år av elva representanter från lika många SF. Gruppen är utvald utifrån de nomineringar som SF gör på inbjudan från RF inför årsskiftet vartannat år. Vi strävar efter att ha deltagande från idrotter som är individuella, lagidrotter, vinter och sommaridrotter för att få en bred kunskapsbas som möjligt utifrån de behov som finns.

Referensgrupp 2024

Adam Stigborn, Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Thomas Buza, Svenska Bordtennisförbundet
Stefan Gillberg, Svenska Bangolfförbundet
Üve Hillep, Svenska Triathlonförbundet
Linnea Björndahl, Svenska Parasportförbundet
Annina Åman, Svenska Fotbollförbundet
Magnus Malmsborg, Svenska Friidrottsförbundet
Tomas Eriksson, Svenska E-sportförbundet
Per Bergman, Svenska Curlingförbundet
Stefan Lövgren, Svenska Handbollförbundet
Göran Havik, Strateg

Sidan publicerades: 9 februari 2023