Publikhav med svenska flaggor

Referensgrupp

Sidan uppdaterades: 9 februari 2023

Från starten 2011 har en referensgrupp varit kopplad till verksamheten. Referensgruppens uppgift är att vara ett bollplank och idégivare för att skapa rätt stöd och verktyg utifrån evenemangsarrangörens behov.

Referensgruppen består i år av elva representanter från lika många SF. Gruppen är utvald utifrån de nomineringar som SF gör på inbjudan från RF inför årsskiftet vartannat år. Vi strävar efter att ha deltagande från idrotter som är individuella, lagidrotter, vinter och sommaridrotter för att få en bred kunskapsbas som möjligt utifrån de behov som finns.

Referensgrupp 2022/2023

Parasportförbundet Lisa Lundell
Bordtennisförbundet Max Ansbro
Bågskytteförbundet Cenneth Åhlund
Curlingförbundet Stefan Lund
Handbollförbundet Frank Ström
Konståkningsförbundet Peter Levin
Flygsportförbundet Kjell Folkesson
Fotbollförbundet Göran Havik
Friidrottsförbundet Magnus Malmsborg
Innebandyförbundet Mikael Alerup
SAIF Adam Stigborn

Sidan publicerades: 9 februari 2023