Juridik

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

RF/SISU:s förbundsjurister ansvarar för idrottsspecifika gemensamma juridiska angelägenheter inom idrottsrörelsen och utgör internt juridiskt stöd inom RF och SISU.

Avdelningen Juridik erbjuder

Hög juridisk kompetens samt företräder och leder arbetet för idrottsrörelsen inom:

 • Skatterätt (rådgivning i enskilda ärenden, information om gällande rätt, kontinuerlig dialog med Skatteverket).
 • Avtalsrätt (åt RF, SISU, Bosöstiftelsen och SISU Idrottsböcker granska avtal, bistå vid upprättande av mer omfattande och komplexa avtal samt säkerställa system för förvaring av avtal inklusive alarmfunktion).
 • Associationsrätt (rådgivning i enskilda ärenden, information om gällande rätt samt utformning av stadgeförslag och andra styrdokument, uppföljning och granskning vad gäller kraven på medlemskap).
 • Integritetsrätt, GDPR (rådgivning i enskilda ärenden, information om gällande rätt, dialog med Datainspektionen).
 • Förvaltningsrätt (rörande RF:s och SISU:s roll i myndighets ställe och i form av intern rådgivning angående bidragsfördelning och uppföljning).

Kompetens samt företräder och leder arbetet för idrottsrörelsen inom:

 • Försäkringsrätt (information om gällande rätt, information om RF:s grundförsäkring samt dialog med Folksam).
 • Konkurrensrätt (rådgivning i enskilda ärenden och information om gällande rätt).
 • Straff och processrätt (information om gränsdragningen mellan straffrätt och idrottens interna regelverk, utformning av förslag till revideringar av idrottens interna regelverk samt granskning av SF:s regelverk och tillämpning, regelverk för dopingreglementet samt leder arbetet på nationell nivå mot matchfixing).

I RF och SISU:s interna arbete:

 • Allmänjuridisk kompetens (i projekt och i utvecklingsarbeten).
 • Stöd vid upprättande och granskningar av avtal (stöd i upprättandefasen erbjuds i första hand vid större avtal).

Samt ger RF-SISU distrikt stöd i:

 • Att granska och i vissa särskilda fall stöd vid upprättandet av avtal.

RF/SISU:s förbundsjurister kan inte tillhandahålla:

 • Kunskapsstöd gällande arbetsrätt (hänvisas till HR-avdelningen eller till Arbetsgivaralliansen).
 • Upprättande och granskning av avtal mot SF och IF (hänvisas till juridiska byråer).
 • Konflikthantering till IF (hänvisas till RF-SISU distrikt eller idrottsombudsmannen, eller kan i särskilda fall behöva hanteras av SF eller åtminstone SF informeras).
 • Rådgivning gällande föreningslära till IF (hänvisas till RF-SISU distrikt).
 • Enheten erbjuder som regel inte direkt stöd till IF (hänvisas till RF-SISU distrikt).

Idrottsrörelsens juridiska instanser

Inom idrotten kan bestraffningsärenden, dopingärenden, ärenden om matchfixingförseelser, medlemsärenden, tävlingsärenden och övriga ärenden hanteras.

Hos RF kan ärenden hanteras av följande fristående instanser:

 • Riksidrottsnämnden (RIN).
 • Dopingnämnden (DoN).

Mer info hittar du på sidan om juridiska instanser

Sidan publicerades: 17 oktober 2022