Dopingnämndens beslut gällande Ardit Fazljija

Sidan uppdaterades: 21 november 2023

Meddelat den 13 november 2023

Namn: Ardit Fazljija

Förening: Spårvägens Brottningsklubb

Dopingförseelse: Underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering enligt artikel 2.4 Idrottens Antidopingreglemente (IDR)

Antidoping Sverige har i anmälan till Dopingnämnden uppgett att Ardit Fazljija ingår i Antidoping Sveriges registrerade kontrollpool och omfattas såldes av reglerna om vistelserapportering. Ardit Fazljija har vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod underlåtit att följa reglerna om vistelserapportering, varvid Antidoping Sverige anmält

Ardit Fazljija till bestraffning för dopingförseelse enligt artikel 2.4 IDR.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.4 IDR att, i enlighet med artikel 10.3.2 IDR, stänga av Ardit Fazljija under tiden från och med den 13 november 2023 till och med den 12 juli 2025 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Ardit Fazljija får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag


Överklagan

Beslutet får, senast den 4 december 2023, överklagas till Riksidrottsnämnden.

Sidan publicerades: 21 november 2023