Riksidrottsnämndens beslut gällande Ardit Fazljija

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024

Namn: Ardit Fazljija

Förening: Spårvägens Brottningsklubb

Dopingförseelse: Underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering enligt artikel 2.4 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Bakgrund

Den 13 november 2023 beslutade Dopingnämnden att, med stöd av artiklarna 2.4 och 10.3.2 i IDR, stänga av Ardit Fazljija under tiden fr.o.m. den 13 november 2023 t.o.m. den 12 juli 2025. Till grund för beslutet låg en anmälan av Antidoping Sverige om att Ardit Fazljija vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod underlåtit att följa reglerna om vistelserapportering.

Ardit Fazljija har överklagat Dopingnämndens beslut hos Riksidrottsnämnden.


Beslut

Riksidrottsnämnden beslutar att avslå Ardit Fazljijas överklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Sidan publicerades: 21 november 2023