Riksidrottsnämndes beslut gällande Cordelia Melén Olsson

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Cordelia Melén Olsson
Förening: Häverödals Sportklubb
Provtagningstillfälle: Tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Terbutalin

Antidoping Sverige har i anmälan den 4 juli 2022 till Dopingnämnden (DoN) uppgett att det den 28 mars 2022, genomfördes en dopingkontroll beträffande Cordelia Melén Olsson i anslutning till en tävling på Lindbäcksstadion i Piteå. Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll Terbutalin.

DoN beslutade den 19 september 2022 i enlighet med artikel 2.1 IDR och i enlighet med artikel 10.2.2 IDR, stänga av Cordelia Melén Olsson under tiden från och med den 19 september 2022 till och med den 18 september 2024.

ADSE överklagade DoN:s beslut och yrkade att Riksidrottsnämnden (RIN) med stöd av artikel 10.2.1.2 IDR ska bestämma en avstängningstid om fyra (4) år.

Beslut

RIN ändrar DoN:s beslut och beslutade den 20 oktober 2022, med tillämpning av artikel 10.2.1.2 IDR att stänga av Cordelia Melén Olsson från och med den 19 september 2022 till och med den 18 september 2026 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Cordelia Melén Olsson får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag


Överklagan

RIN:s beslut kan i vissa fall överklagas. Information om vem som kan överklaga framgår av artikel 13 IDR.

Sidan publicerades: 17 november 2022