Riksidrottsnämndes beslut gällande Hassan Al-Dahan

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Hassan Al-Dahan
Förening: Norrorts Atletklubb
Provtagningstillfälle: Inom tävling
Dopingförseelse: Underlåtenhet att lämna dopingprov (artikel 2.3 Idrottens Antidopingreglemente).

Bakgrund

Antidoping Sverige har i anmälan den 16 februari 2021 uppgett att Hassan Al-Dahankallades till dopingkontroll den 25 oktober 2020 i samband med ett evenemang i Fight Fit Athletics lokal i Kristinehamn men att han avvek från platsen och underlät att lämna dopingprov.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.3 IDR att, i enlighet med artikel 10.3.1 och 10.7.1 IDR, stänga av Hassan Al-Dahan under tiden från och med 3 maj 2021 till och med den 2 maj 2029 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Hassan Al-Dahanfår under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Beslut

Riksidrottsnämnden avvslår överklagandet. Dopingnämndens beslut står därmed fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022