Riksidrottsnämndens beslut gällande Jenny Fransson

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024

Namn: Jenny Fransson
Förening: Gällivare Sportklubb
Provtagningstillfälle: Utom tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR)
Förbjuden substans: Metaboliter till metyltestosteron

Bakgrund

Riksidrottsförbundet genomförde den 14 oktober 2019, en dopingkontroll beträffande Jenny Fransson i bostaden. Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll metaboliter till metyltestosteron.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR, stänga av Jenny Fransson under tiden från och med den 28 januari 2020 till och med den 27 januari 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Jenny Franssonfår under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Jenny Franssonöverklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Sidan publicerades: 2 februari 2024