Dopingnämndens beslut gällande Jörgen Ljungberg

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Jörgen Ljungberg
Förening:AllmännaSportklub­ben Eskilstuna
Dopingförseelse: Överträdelse av avstängning, artikel 10.12.3 IDR

Dopingnämnden beslutade den 6 december 2017 i ärende 639/17-19 att avstänga Jörgen Ljungberg under tiden från och med den 22 maj 2017 till och med den 21 maj 2021. Jörgen Ljungberg har också tidigare varit avstängd för dopingförseelse (Riksidrottsnämndens beslut den 11 juli 2006 i ärende 321/06-14).

Dopingkommissionen har i anmälan den 17 oktober 2019 uppgett att Jörgen Ljungberg har överträtt avstängningen genom att under avstängningstiden ha deltagit i tävlingen 1st Ukrainian Open Championships den 21-23 juni 2019, en tävling som organiserats eller godkänts av förbundet Global Powerlifting Committee in Ukraine.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 10.12.3 IDR att stänga av Jörgen Ljungberg under tiden frånoch med den 22 maj 2021 till och med den 21 maj 2025 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Jörgen Ljungberg får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Sidan publicerades: 17 november 2022