Antidoping Sveriges beslut gällande Kevin Lindskoug

Sidan uppdaterades: 9 juli 2024

Namn: Kevin Lindskoug

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Kokain och dess metabolit bensoylekgonin

Bakgrund

Den 25 februari 2024 genomfördes en dopingkontroll beträffande Kevin Lindskoug i samband med en match.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Drug Control Centre, London, England att provet innehöll kokain och dess metabolit bensoylekgonin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR, i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR, att stänga av Kevin Lindskoug under tiden från och med 26 april 2024 till och med 25 april 2028 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Kevin Lindskoug får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Detta beslut får överklagas senast den 22 juli 2024.

Sidan publicerades: 9 juli 2024