Beslut fattat av Idrottens Skiljedomstol rörande Mikael Ymer

Sidan uppdaterades: 17 augusti 2023

Meddelat den 17 juli 2023

Namn: Mikael Ymer

Förening: Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb, SALK

Dopingförseelse: Vistelseförseelse enligt artikel 2.4
 

Bakgrund

Mikael Ymer underrättades om att han inkluderats i den internationella registrerade kontrollpoolen från och med 1 januari 2020 och därav kravet på att lämna in en vistelserapport, inklusive en 60-minutersperiod varje dag inkluderat en specificerad plats där han skulle vara tillgänglig för dopingkontroll. Mikael Ymer har inte uppfyllt detta krav tre gånger under en tolvmånadersperiod (en bomkontroll den 22 april 2021,10 augusti 2021 respektive den 7 november 2021), varvid han misstänktes ha begått en dopingförseelse enligt artikel 2.4 TADP (Tennis Anti-Doping Programme). En oberoende domstol (Independent Tribunal) fann att Mikael Ymer inte begått en vistelserapporteringsbrist den 7 november 2021 och beslutade därav att ingen dopingförseelse begåtts. Internationella Tennisförbundet, ITF, överklagade beslutet till Idrottens Skiljedomstol, CAS.

Beslut

CAS har fastställt att Mikael Ymer gjort sig skyldig till tre vistelserapporteringsbrister under en tolvmånadersperiod och har därför begått en förseelse mot dopingreglerna. Avstängningstiden bedöms till 18 månader att gälla from den17 juli 2023. Inga resultat diskvalificerades.  

Sidan publicerades: 17 augusti 2023