Antidoping Sveriges beslut gällande Mio Bäckström Andrén

Sidan uppdaterades: 8 december 2023

Namn: Mio Bäckström Andrén

Förening: Norrköping Rugbyklubb Troján

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: SARMS RAD 140 och SARMS Enobosarm (Ostarin)

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 9 september 2023, en dopingkontroll beträffande Mio Bäckström Andrén vid en tävling i Norrköping.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll SARMS RAD 140 och SARMS Enobosarm (ostarin).

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1 IDR och 10.4 IDR, och med tillämpning av artikel 10.8.1 IDR, stänga av Mio Bäckström Andrén under tiden från och med 29 september 2023 till och med 28 september 2027 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Mio Bäckström Andrén får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag


Sidan publicerades: 8 december 2023