Antidoping Sveriges beslut gällande Oliver Mäntykorpi

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

Antidoping Sverige BESLUT

Meddelat den 17 juli 2023

Namn: Oliver Mäntykorpi

Förening: Athletic Football Club Eskilstuna

Provtagningstillfälle: Tävling  

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).  
 

Förbjuden substans: Terbutalin

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 8 januari 2023, en dopingkontroll beträffande Oliver Mäntykorpi i anslutning till en tävling på Eriksdalshallen i Stockholm. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet visade förekomst av terbutalin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 i IDR, att i enlighet med artikel 10.2.2 i IDR, stänga av Oliver Mäntykorpi under tiden från och med 17 juli 2023 till och med 16 juli 2025 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.  

Oliver Mäntykorpi får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.  

Överklagande

Senast den 7 augusti 2023 ska överklagan till Dopingnämnden ske.


Sidan publicerades: 2 maj 2024