Dopingnämndens beslut gällande Rasmus Broberg

Sidan uppdaterades: 29 september 2023

Namn: Rasmus Broberg

Förening: SMK Motala

Dopingförseelse: Överträdelse av avstängning

Bakgrund

Den 10 oktober 2022 fattade Antidoping Sverige, beslut med stöd av artikel 2.1, artikel 10.2.1 och artikel 10.8.1 IDR, om att stänga av Rasmus Broberg, från tävling och annan aktivitet från och med den 29 augusti 2022 till och med den 28 augusti 2025.

Rasmus Broberg har överträtt avstängningen genom att under avstängningstiden ha deltagit som mekaniker i Allsvenskan 2023 Omgång 1 Gri-Val på Nyköpings Motorstadion.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 10.14.3 IDR att stänga av Rasmus Broberg under tiden från och med den 29 augusti 2025 till och med den 28 februari 2026 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Rasmus Broberg får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Överklagande

Detta beslut får överklagas inom tre veckor, senast den 11 oktober 2023, till Riksidrottsnämnden

Sidan publicerades: 29 september 2023