Antidoping Sveriges beslut gällande Simon Urra

Sidan uppdaterades: 14 augusti 2023

Namn: Simon Urra

Förening: Tyresö Amerikanska Fotbollsförening

Provtagningstillfälle: Tävling  

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).  
 

Förbjuden substans: Metabolit till kokain (Bensoylekgonin)

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 20 maj 2023, en dopingkontroll beträffande Simon Urra vid en tävling på Zinkensdamms IP. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll en metabolit till kokain (Bensoylekgonin).

Beslut  

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR, stänga av Simon Urra under tiden från och med 19 juni 2023 till och med 18 juni 2027 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.  

Simon Urra får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag  

Överklagande  

Detta beslut får inom tre veckor överklagas till Dopingnämnden.

 

Sidan publicerades: 14 augusti 2023