Anmälan

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023

Nedanstående kategorier har möjlighet att anmäla sig till Riksidrottsmötet (RIM). RIM genomförs som ett fysiskt möte men går även att följa via en stream. Du som vill följa mötet via stream behöver inte göra någon anmälan. Sista anmälningsdag 17 april

Ombud

Med ombud menas enbart det antal ombud som respektive förbund har rätt till enligt röstlängderna för respektive stämma. Både RF-stämman och SISU-stämman består av ombud för identiska medlemsorganisationer (71 SF), med samma antal ombud på båda stämmorna, med tillägg för att SISU har ytterligare medlemsorganisationer.

Det förutsätts att SF utser samma ombud på båda stämmorna.

Obs! Eventuella ersättare som ska närvara på mötet anmäler sig under kategorin Deltagare. Även talesperson för sökande förbund anmäler sig under kategorin Deltagare.

Deltagare

Som deltagare/åhörare är du välkommen att delta på mötet. Anmälan görs under kategorin Deltagare. Fakturering av deltagaravgift sker i efterskott.

Media

Representanter från media anmäler sitt deltagande under kategorin Media.

RS/FS och övriga

Deltagare för RS, FS, valberedning samt övriga RF-organ. Deltagare från RF-SISU distrikt anmäler sig under kategorin Deltagare.

RIM-personal

Särskild länk för för dig som ska tjänstgöra under RIM skickas ut separat.

Sidan publicerades: 18 november 2022