Utdelning av förtjänstetecken

Förtjänsttecken

Sidan uppdaterades: 25 april 2023

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld.

Mottagare av Riksidrottsförbundets förtjänsttecken föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet och delas ut vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Enligt kriterierna kan Riksidrottsstyrelsen nominera och besluta om extra utnämningar. Till Riksidrottsmötet 2023 kommer därför 102 förtjänsttecken att delas ut.

Sidan publicerades: 18 november 2022