Nytt bidragssystem ska få fler att idrotta längre

Riksidrottsmötet har beslutat att statens stöd till idrotten görs om så att fler ungdomar idrottar längre, att jämställd idrott prioriteras och alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Riksidrottsmötet har beslutat att formerna för fördelningen av statens stöd till idrotten görs om. Hur medel fördelas ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Resultatet ska bli mer tid för idrott, fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen.

- Kakan att dela på är inte större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har statens förtroende att fördela ungefär 2 miljarder kronor årligen till idrottsrörelsen. Med stödet följer riktlinjer för vad det ska användas till. Vissa delar är öronmärkta, som till exempel satsningen på snabbare etablering för nyanlända eller rörelsesatsningen i skolan. Andra delar har mindre detaljstyrning.

- Regering och riksdag har ett stort förtroende för att idrottsrörelsen är bäst skickad att avgöra hur de skattemedel vi får göra mest nytta. Det förtroendet ska vi förvalta. Därför är jag glad att stämman beslutat att vi än tydligare använder våra fördelningssystem så att de går i takt med den utveckling vi själv har bestämt och som har fått politikens kraftiga stöd, säger Björn Eriksson.

Beslutet innebär att Riksidrottsmötet får ett tydligare och större inflytande och ramarna och principerna för alla stöd RF fördelar, men att förändringen av kriterier och fördelningsnycklar ska göras av Riksidrottsstyrelsen.

- Nu har vi fått den ökade flexibilitet i fördelningssystemet som vi behöver för att kunna stimulera den utvecklingen vi tillsammans med våra specialidrottsförbund har kommit överens om, säger Björn Eriksson.

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Sidan publicerades: 25 maj 2019