Björn Eriksson kandiderar inte för omval

Nu är det klart vilka i styrelsen som står till förfogande för omval inför nästa års Riksidrottsmöte. Ordförande Björn Eriksson väljer att avsluta sin tid i styrelsen.

Sidan uppdaterades: 18 november 2022

Riksidrottsmötet (RIM) är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte. Valberedningen har nu meddelat medlemsförbunden om vilka förtroendevalda som ställer upp för omval till RIM 2023.

Nästa Riksidrottsmöte äger rum 26-28 maj 2023 på Uppsala Konsert & Kongress. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.

Valberedningen har fått besked

Årtalet inom parentes är då mandattid löper ut. Ja eller Nej är svaret på frågan om personen är tillgänglig för omval.

Ordförande i Riksidrottsförbundet (RF) tillika i Riksidrottsstyrelsen (RS)
Björn Eriksson (2023): Nej

Björn Erikssons motivering: Valberedningen önskar besked senast 12 augusti om styrelsemedlemmar vars mandat löper ut i maj 2023 avser kandidera för den kommande mandatperioden. I mitt fall kommer jag då att ha suttit i Riksidrottsstyrelsen i 12 år, varav 8 som dess ordförande. Andemeningen i gällande system vad avser Good Governance är att om inte särskilda skäl föreligger bör den maximala tiden i styrelsen vara just 12 år. Det är därför tid att lämna varför jag inte avser kandidera för en ny fyraårsperiod.

Ledamöter i RS/FS
Tomas Eriksson (2023): Ja
Anna Iwarsson (2023): Ja
Lotta Kellander (2023): Nej
Toralf Nilsson (2023): Ja
Tommy Ohlström (2023): Ja
Stefan Bessman (2025)
Erik Söderberg (2025)
Victoria Escobar (2025)
Marie Hedberg (2025)
Åsa Llinares Norlin (2025)

Ordförande och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN)
Krister Malmsten, ordförande (2023): Ja
Bo Bengtsson, vice ordförande (2023): Ja

Ledamöter i RIN
Björn Backman (2023): Ja
Sanna Granbeck (2023): Ja
Lena Nitz (2023): Ja
Anna Erman (2025)
Christer Pallin (2025)
Thomas Tjäder (2025)

Ordförande och vice ordförande i Dopingnämnden (DoN)
Åke Thimfors, ordförande (2023): Ja
Anders Hübinette, vice ordförande (2023): Ja

Ledamöter i DoN
Göran Claesson (2023) Nej (kan diskutera forts)
Sofia Öberg (2023): Ja
Magnus Forssblad (2025)
Margaretha Ivarsson (2025)

Lekmannarevisorer med personliga ersättare
Tomas Engholm (2023): Ja
med personlig ersättare Rolf Alm (2023): Ja
Susanne Erlandsson (2023): Ja
med personlig ersättare Kristina Thurée (2023): Ja

SISU:s förbundsstyrelse (FS)
Samma som för RF/RS ovan

Lekmannarevisorer med personliga ersättare
Samma som för RF ovan

Riksidrottforum 12–13 november

Inför RIM arrangeras Riksidrottsforum på Quality Hotel Friends i Solna den 12 till 13 november 2022. Riksidrottsforum är en mötesplats för förtroendevalda eller generalsekreterare i Riksidrottsförbundets eller SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund. Här kommer viktiga gemensamma frågor och ärenden diskuteras inför kommande stämma, Riksidrottsmötet.

För mer information kontakta
Anna Setzman

Chef Kommunikation och media Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Har du frågor om valberedningens arbete kontakta

Thomas Persson
Ordförande valberedningen
073-961 66 51

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 oktober 2022