Idrottsrörelsen tar nästa steg i hållbarhetsarbetet

Det är dags att gå från ord till handling. Vid Riksidrottsmötet som pågår i Uppsala klubbades nästa steg i idrottsrörelsens hållbarhetsarbete.

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2019 beslutade den samlade idrottsrörelsen att ta ett gemensamt grepp om idrottens arbete med hållbar utveckling. En idrottsövergripande hållbarhetspolicy har därefter fastställts av Riksidrottsstyrelsen och vid årets RIM, som just nu pågår i Uppsala, klubbades nästa steg. Beslutet innebär att en hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan ska tas fram som bland annat presenterar hur idrottsrörelsen bidrar till målen i Agenda 2030.

– Det känns angeläget att vi nu tar nästa steg i arbetet med hållbarhet och går från ord till handling. En viktig framtidsfråga där vi inom idrottsrörelsen tar ett gemensamt krafttag med utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och idrottens strategiarbete. Med tydlig vägledning, kunskap genom folkbildning, ökad medvetenhet och nätverk ska alla inom idrottsrörelsen bli bärare av hållbar utveckling, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Till stämman fanns även förslag om målsättningar för hållbara anläggningar. Anläggningssituationen är en av de mest prioriterade frågorna i Riksidrottsförbundets (RF) intressepolitiska arbete och förslaget går i linje med det arbete RF fokuserar på.

– En god tillgång av ändamålsenliga och anläggningar är en förutsättning för att bedriva idrottslig verksamhet. Därför är en hållbar anläggningssituation, såväl social, ekonomiska och ekologisk, en av grundpelarna i Riksidrottsförbundets intressepolitiska program. Genom att inkludera målsättningar för hållbara och tillgängliga anläggningar i den hållbarhetsstrategi och handlingsplan som nu ska arbetas fram skapar vi förutsättningar för samordning och ökat genomslag, säger Björn Eriksson.

Hållbarhetsarbetet kommer att följas upp i den idrottsrapport som presenteras av Riksidrottsförbundet vartannat år.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Sidan publicerades: 26 maj 2023