Kungörelse Riksidrottsmötet

Sidan uppdaterades: 18 november 2022

Riksidrottsmötet (RIM) genomförs 26–28 maj 2023 på Uppsala Konsert & Kongress. RIM äger rum vartannat år och består av RF-stämma och SISU-stämma.

RF-stämman

Ärenden

Beträffande ärenden som ska förekomma hänvisas till 4 kap. RF:s stadgar (pdf) Pdf, 394 kB..

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid RF-stämman avges skriftligen till riksidrottsstyrelsen senast den 1 januari 2023. Rätt att inge förslag tillkommer SF och deras medlemsföreningar. För­slag föreläggs stämman med riksidrottsstyrelsens utlå­tande. En motion ska innehålla ett eller flera tydliga yrkanden (förslag för stämman att besluta om) och en motivering till yrkandet. Motioner från en förening ska berört SF yttra sig över. Det sker efter den 1 januari 2023.

Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till RF:s registrator riksidrottsforbundet@rf.se.

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 4 kap. 8 §, punkterna 9–15 får av SF lämnas senast den 1 januari 2023 skrift­ligt till valberedningen under adress:
Valberedningens ordförande, RF/SISU
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

SISU-stämman

Ärenden

Beträffande ärenden som ska förekomma hänvisas till 2 kap. SISU:s stadgar (pdf) Pdf, 176 kB..

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid SISU-stämman avges skriftligen till för­bundsstyrelsen senast den 1 januari 2023. Rätt att inge förslag tillkommer SF/MO och deras medlemsföreningar. Förslag föreläggs stämman med förbundsstyrelsens utlåtande. En motion ska innehålla ett eller flera tydliga yrkanden (förslag för stämman att besluta om) och en motivering till yrkandet. Motioner från en förening ska berört SF yttra sig över. Det sker efter den 1 januari 2023.

Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till SISU:s registrator riksidrottsforbundet@rf.se.

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 2 kap. 5 §, punkterna 9–11 får av SF/MO lämnas senast den 1 januari 2023 skriftligt till valbered­ningen under adress:
Valberedningens ordförande, RF/SISU
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

Handlingar inför stämmorna

Senast fyra veckor före stämmorna publiceras samtliga möteshandlingar på rf.se/rim. Där kommer förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, motioner inkl. styrelsens yttrande, styrelsens förslag, medlemsansökningar och valberedningens förslag att finnas.

Ansökan om medlemskap i RF och SISU Idrottsutbildarna

Senast den 1 januari 2023 ska de förbund som vill ansöka om medlemskap i RF skicka in sin ansökan. Ansökan bör innehålla en presentation av förbundet, gärna utifrån villkoren för medlemskap, och en beskrivning av förbundets verksamhet. Förbundets stadgar bör också bifogas ansökan. Ansökan skickas digitalt till riksidrottsforbundet@rf.se. Om det behövs ytterligare underlag för att kunna pröva ansökan kommer RF att be förbundet komplettera sin ansökan.

Samma dag kan de förbund som enbart eller också vill ansöka om medlemskap i SISU skicka in sin ansökan. Då prövas ansökan vid SISU-stämman 2023. Om ett förbund blir medlem i RF kan förbundet närsomhelst efter det ansökan om medlemskap i SISU. Sådan ansökan prövas då av SISU:s förbundsstyrelse.

Frågor om RIM besvaras av Kristiina Sagbrant, kristiina.sagbrant@rfsisu.se, 08-699 62 10 .

Sidan publicerades: 18 november 2022