Valberedningens arbete inför stämman

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Här kan du följa valberedningens och RF/SISU:s lekmannarevisorers arbete inför Riksidrottsmötet 2021.

Enligt RF:s och SISU:s stadgar ska valberedningen inför Riksidrottsmötet fråga befintliga förtroendevalda om de avser att kandidera för den kommande mandatperiod. Detta är nu genomfört inför RIM 2021 och information om detta har skickats ut från valberedningen till samtliga specialidrottsförbund och medlemsorganisationer.

Valberedningens brev till SF och MO (pdf) Pdf, 168 kB.

Förslag inför val under RIM

Valberedningen utlyste möjligheten för SF/MO att, fram till den 1 januari 2021, inkomma med förslag på kandidater inför valen vid RIM. Förslagen till ordförande och ledamöter i RS/FS finns nu tillgängliga.

Inkomna förslag inför val under RIM 2021 (pdf) Pdf, 68 kB.

Kontakta valberedningen

Thomas Persson (ordförande)
thopersson@gmail.com

Sidan publicerades: 9 april 2024