Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Idrottens dag / Frågor och svar om Idrottens dag

Frågor och svar om Idrottens dag

Här har vi samlat information om vad Idrottens dag är, vem som arrangerar, vilka som deltar och vilken hänsyn arrangören tar till rådande läge med coronaviruset. 

Vad är Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med fysisk aktivitet för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. I år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen och målet är att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. 

Vem arrangerar Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med våra RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sport, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Varje deltagande skola ansvarar för sin egen dag, i samråd med sitt RF-SISU distrikt.

Varför arrangerar RF Idrottens dag?

RF vill att Idrottens dag ska inspirera till idrott och rörelse. Samtidigt vill vi lyfta upp denna viktiga fråga – om alla barns förutsättningar för idrott – på agendan. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och ett hälsosamt liv! För deltagande skolor är det en kul och viktig möjlighet att visa att man uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat, hälsa och samhälle.

Hur många skolor deltar på Idrottens dag 2021?

Cirka 400 skolor i 135 kommuner deltar på Idrottens dag 2021 i en manifestation för alla barns rätt till rörelse, idrott och ett hälsosamt liv. Närmare 80.000 elever kommer genomföra minst 120 minuters fysisk aktivitet under dagen och få möjlighet att delta i anpassade aktiviteter som får dem att känna att de kan, vill och vågar idrotta.

Hur tar ni som arrangörer hänsyn till corona och eventuell smittspridning i planeringen av årets Idrottens dag?

På grund av corona har RF valt att ställa in samtliga offentliga evenemang inför årets Idrottens dag. Många andra EU-länder har tagit samma beslut. Men det är av yttersta vikt att barn och unga fortfarande får möjlighet att idrotta och röra på sig. Därför arrangeras Idrottens dag på skolor runt om i landet inom ramen för ordinarie verksamhet, med försiktighetsåtgärder såsom att dagen sker utomhus, med avstånd, anpassade aktiviteter och att det finns möjlighet att tvätta händerna. Transporter är begränsade, flera skolor träffas inte på samma plats och i den mån det är möjligt är barnen uppdelade i grupper, ofta klassvis. Med alla dessa åtgärder på plats ser vi fram mot en rolig och inspirerande dag för alla barn och unga.