Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Idrottens dag / Frågor och svar om Idrottens dag

Frågor och svar om Idrottens dag

Här har vi samlat information om vad Idrottens dag är, vem som arrangerar, vilka som deltar och vilken hänsyn arrangören tar till rådande läge med coronaviruset. 

Vad är Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med fysisk aktivitet för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. De senaste åren har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen och målet är att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. 

Vem arrangerar Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med våra RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sport, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Varje deltagande skola ansvarar för sin egen dag, i samråd med sitt RF-SISU distrikt.

Varför arrangerar RF Idrottens dag?

RF vill att Idrottens dag ska inspirera till idrott och rörelse. Samtidigt vill vi lyfta upp denna viktiga fråga – om alla barns förutsättningar för idrott – på agendan. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och ett hälsosamt liv! För deltagande skolor är det en kul och viktig möjlighet att visa att man uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat, hälsa och samhälle.

Hur många skolor deltog på Idrottens dag 2021?

Cirka 400 skolor i 135 kommuner deltog på Idrottens dag 2021 i en manifestation för alla barns rätt till rörelse, idrott och ett hälsosamt liv. Närmare 80.000 elever deltog i minst 120 minuters fysisk aktivitet under dagen och fick möjlighet att delta i anpassade aktiviteter för att få dem att känna att de kan, vill och vågar idrotta.