Aktuella satsningar

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024

Utöver löpande verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets uppdrag arbetar även RF med specifika satsningar för att bidra till att uppfylla idrottsrörelsens gemensamma mål.

I fokus

Satsningarna bedrivs ofta i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott. De aktuella satsningar som drivs i Riksidrottsförbundets regi har alla koppling till Strategi 2025.

Ett par av satsningar finansieras via det statliga idrottsanslaget, som rörelsesatsning i skolan, där regeringen pekar ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med. Därutöver finns det även projekt som finansieras via EU och RF:s samarbetspartners. Gå till sidorna om respektive projekt för mer information och kontaktuppgifter.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022