Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Med anledning av rådande omständigheter

Coronaviruset gör att flera skolor inte har sin undervisning på skolan igång, många barn och vårdnadshavare är hemma under dagarna. Vi vill påminna om hur viktigt det är att fortsätta att röra på sig och vara fysiskt aktiv!

Vi har därför samlat lite inspirationsmaterial till er:

Rörelsebingo. Fungerar som ett Läsbingo som många skolor använder sig av. Du gör en aktivitet som står på bingot i 20 minuter och kan då kryssa den rutan.

En timme om dagen. Fyll i hopprepet varje 20 minunter per dag du är aktiv, försök nå minst en timme om dagen. All rörelse som sker under dagen räknas!

Rörelsepauser. Varför inte hitta på egna rörelsepauser tillsammans?

Rörelsebingo för påsken och påskkull

Om rörelsesatsningen

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vad vill vi bidra med?

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar rikstäckande med samordnare anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete. I dagsläget (januari 2020) nätverkar vi med 571 skolor i 131 kommuner och vi har överenskommelser med 399 av dessa skolor.

Om din kommun eller skola har valts ut har ni fått, eller kommer att få, ett erbjudande från ditt RF-SISU distrikts samordnare om att delta i Rörelsesatsning i skolan. Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett team och får coachning av er samordnare för att nå era mål.

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Utbilda personal i rörelseförståelse
  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • Stötta i föreningssamarbeten

Vi utvärderar arbetet

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå och rapporterar årligen till regeringen vilka prestationer som uppnåtts. Som en del av den övergripande uppföljningen kommer medverkande skolor ombes delta i en processutvärdering i enkätform. Insatserna i enskilda skolor kan följas upp och utvärderas enligt överenskommelser mellan distriktssamordnare och skola, utifrån respektive skolas behov och önskemål.

Skolverkets regeringsuppdrag om mer rörelse i skolan

Skolverket föreslår en ny skrivning om daglig fysisk aktivitet i samtliga läroplaner, som är tydligare och mer konkret än den som finns idag. Skolverket föreslår att eleverna ska ges större möjlighet och uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysisk aktivitet under skoldagen. Rektors ansvar för detta förtydligas i Skolverkets förslag.

Gå till Skolverkets redovisning av regeringsuppdraget

Bra för barnen – bra för skolan

Det är många skolor som redan arbetar medvetet med rörelse under skoldagen. I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och gemenskap. Att ha ett målmedvetet arbete med fungerande rastverksamhet ger vinster såsom färre kränkningsärenden och minskad mobbning. Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen:

  • lär sig bättre
  • kan koncentrera sig bättre
  • får bättre arbetsminne
  • ökar sitt självförtroende.

Om ni är en skola som vill ingå i satsningen kan ni höra av er till er samordnare för att se på vilket sätt ni kan delta.

Här hittar du samordnare i ditt distrikt

Föräldrar som stöttar

I Sverige idag är allt fler barn stillasittande en stor del av dagen – det vill vi ändra på! Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna istället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare. Du kan uppmuntra ditt barn till rörelse, eller ta kontakt med en idrottsförening. Varför inte ta promenader tillsammans med ditt barn? Då kommer du själv uppleva de goda effekterna av rörelse.

Rörelsekurvan: Testa vilka rörelser ditt barn klarar av

Enkelt att bilda skol-IF

Det är enkelt och roligt att starta en egen idrottsförening i skolan. En skol-IF skapar gemenskap på skolan och får fler att röra på sig och ha kul. Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former och bestämmer att ni är en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i ett förbund krävs också lite administration. Läs mer på Skolidrottsförbundets webbplats.

Förening och förbund

Förening eller förbund – vi tar gärna emot era tankar och förslag på hur vi kan samverka för att tillsammans bidra till mer rörelse i eller i anslutning till skoldagen. Kontakta RF:s projektledare Kristin Ekblom.

Rörelseförståelse – lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Här hittar du mer information om rörelseförståelse. I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen:

 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter