Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan / Forskning bakom rörelsesatsningen

Forskning bakom rörelsesatsningen

Vikten av fysisk aktivitet bland barn och unga är väldokumenterad och en kunskapsgrund för RF:s projekt Rörelsesatsningen i skolan. Här följer ett urval av den samlade kunskap vi stödjer oss på i satsningen.

Barn och ungas fysiska aktivitet

"De aktiva och De inaktiva – Om ungas rörelse i skola och på fritid"
I fokus för Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2016 var barn och ungdomar som inte alls eller i begränsad utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen respektive i skolan.

"Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande"
Kapitel ur en forskningsgenomgång om ”Idrottens samhällsnytta” från 2017 som Riksidrottsförbundet var beställare av.

"Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna"
Forskarna sammanfattar slutsatserna av den longitudinella studien ”Bunkeflo-projektet”.

"Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar – ny stor forskningsstudie"
Information om en nystartad stor forskningsstudie på GIH.

Myndighetspublikationer

"Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18"
Folkhälsomyndighetens senaste rapport om skolbarns hälsovanor, som bygger på en enkätundersökning.

"Daglig fysisk aktivitet kan minska hälsoriskerna med stillasittande"
Folkhälsomyndigheten informerar om slutsatserna från en sammanställning av forskningsstudier

”Gör plats för barn och unga!”
Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö.

Blandade källor

"Rörelseförståelse"
Kort introduktionsfilm om rörelseförståelse från SISU Idrottsutbildarna.

"Skolidrottsföreningen – Av unga för unga"
Inspirationsfilm från Svenska Skolidrottsförbundet.

"Skolan i rörelse"
Läs om en finsk satsning på ökad fysisk aktivitet i skolorna.