Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan / Karta – Rörelsesatsningen i landet

Karta – Rörelsesatsningen i landet

Rörelsesatsningen i skolan arbetar över hela Sverige i våra 19 distrikt. Under 2021 fanns drygt 1000 skolor i 214 kommuner med i Rörelsesatsning i skolans nätverk. Av dessa gavs det anpassat stöd genom överenskommelser till cirka 750 skolor.

Grön = skolor vi nätverkar med. Blå = skolor vi har överenskommelser med. (Kartan visar arbetets utbredning under 2021.)

karta rörelsesatsning aktivitet sverige