Hem / RF arbetar med / Internationella evenemang

Internationella idrottsevenemang – engagerar hela Sverige

Att arrangera internationella mästerskap är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemang kan skapa glädje och gemenskap, tillväxt och stolthet. Samtidigt stärks bilden av Sverige utomlands, för både landet och stadens bästa.

Evenemang skapar även på längre sikt arbetstillfällen, tillväxt och ökad turismexport. Fler och fler arrangörer planerar för att skapa ett bra legacy (arv) på lång sikt efter evenemanget, en kraft som möjliggörs med tidig planering och beslut om varför man tar hem evenemanget.

I Sverige har vi en lång och stolt tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang. Vi vill fortsatt stå oss bra i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Riksidrottsförbundet samverkar med besöksnäringen i en gemensam strategi i arbetet med internationella idrottsevenemang. Den gemensamma strategin fastställdes under 2013 och idag leds arbetet i Centrum för idrottsevenemang av en styrgrupp med representanter för RF, specialidrottsförbund (SF), destinationer, regering och besöksnäring.

RF:s verksamhet Centrum för idrottsevenemang utgör verkstaden i de operativa frågorna utifrån den gemensamma strategin och ska utgöra ett stöd för samtliga SF i dess evenemangsarbete.

På våra sidor om stöd för idrottsevenemang har vi samlat information om utbildningar, utbildningsmaterial och konkreta verktyg för att arrangera idrottsevenemang. Där kan också du som är anställd eller förtroendevald i ett SF söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus