Hem / RF arbetar med / Internationella evenemang

Internationella idrottsevenemang – engagerar hela Sverige

Att arrangera internationella mästerskap är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemang skapar glädje och engagemang, tillväxt och stolthet. Samtidigt stärks bilden av Sverige utomlands, för både landet och destinationens bästa.

Evenemang skapar samhällsnytta genom ökade arbetstillfällen och ökad turismexport på längre sikt. Fler och fler arrangörer planerar för att skapa ett bra legacy (arv) på lång sikt efter evenemanget. En kraft som möjliggörs med tidig planering och i beslutet om varför man tar hem evenemanget. För en destination kan evenemanget ses som en plattform för samhällsutveckling varför det är viktigt med gemensamma målsättningar och ett nära samarbete.

I Sverige har vi en lång tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den internationella spelplanen ligger det i RF:s uppdrag, genom Centrum för idrottsevenemang (CIE), att ta fram verktyg och handledning för att ge stöd till specialidrottsförbunden (SF) i deras arbete med internationella evenemang.

Alla stöd som erbjuds för SF hittar du på sidan Stöd för internationella evenemang.

Centrum för idrottsevenemang

Riksidrottsförbundets verksamhet Centrum för idrottsevenemang (CIE) startades 2011 i syfte att utgöra ett stöd för samtliga SF i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang som genomförs i Sverige.

Stödet utgår från de behov idrotten har och under åren har CIE producerat material, verktyg, utbildningar och mötesplatser för att utveckla kunskap och höja kompetensen för evenemangsarrangörerna. Allt material som har tagits fram har hållbarhet som utgångspunkt. Sedan 2015 är en definition på hållbarhet antagen av RF:s styrelse. Den ska vara till hjälp för helhetsbilden av evenemanget.

Inom ramen för verksamheten ligger uppdraget att skapa en gemensam plattform i samarbete med besöksnäringen utifrån en fastlagd nationell strategi för internationella idrottsevenemang. Strategin fokuserar på tre områden där besöksnäring och idrottsrörelse tillsammans måste öka insatserna. De fokusområden som är strategiskt prioriterade är destinationsutveckling, att skapa hållbara evenemang och en nationell samverkan för en internationellt stärkt Sverigebild. Strategin beslutades 2013 och ett revideringsarbete har påbörjats under år 2020.

Styrgrupp

Till verksamheten är en styrgrupp kopplad och ska fungera som ett rådgivande organ till den operativa verksamheten inom CIE och ett rådgivande organ till styrelsen (Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen). Styrgruppen består av representanter från idrott, regering, besöksnäring och region och destination.

Styrgruppens representanter

Näringsdepartementet Anna Hag
Kulturdepartementet Tomas Johansson 
Svensk Turism Titti Rodling
Event in Skåne Pehr Palm
Destination Stockholm Patrik Tengwall
Sv. Handbollförbundet Frank Ström
Sv. Skidförbundet Karin Mattsson 
Riksidrottsförbundet Tomas Eriksson 
Riksidrottsförbundet Lena Arvidsson 
Riksidrottsförbundet Patrik Oscarsson 
Riksidrottsförbundet Mattias Hjelmberg 
Riksidrottsförbundet Leif Johansson    

Referensgrupp

Från starten 2011 har en referensgrupp varit kopplad till verksamheten. Referensgruppens uppgift är att vara ett bollplank och idégivare för att skapa rätt stöd och verktyg utifrån evenemangsarrangörens behov. Referensgruppen består i år av tio representanter från lika många SF. Gruppen är utvald utifrån de nomineringar som SF gör på inbjudan från RF inför årsskiftet vartannat år. Nästa nominering sker vid årsskiftet 2021/2022. Vi strävar efter att ha deltagande från idrotter som är individuella, lagidrotter, vinter och sommaridrotter för att få en bred kunskapsbas som möjligt utifrån de behov som finns. 

Referensgrupp 2020/2021 

Parasportförbundet Lisa Lundell
Bordtennisförbundet Max Ansbro
Bågskytteförbundet Cenneth Åhlund
Curlingförbundet Stefan Lund
Handbollförbundet Frank Ström
Konståkningsförbundet Peter Levin
Flygsportförbundet Kjell Folkesson 
Fotbollförbundet Göran Havik
Friidrottsförbundet Magnus Malmsborg
Roddförbundet Mats Almlöw