Curlinglandslag kram

Stöd för internationella evenemang

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Internationella idrottsevenemang är viktiga för svensk idrott på många sätt. För att utveckla och skapa engagemang kring idrotten men även öka tillväxt och attraktionskraft till destinationen, såväl lokalt som nationellt. I Sverige har vi en lång tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang.

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på den internationella spelplanen ligger det i RF:s uppdrag att utifrån idrottens gemensamma strategi (pdf) Pdf, 12 MB. med dess prioriterade områden att höja kompetensen och erbjuda möjligheter till stöd till SF i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Stödet som RF kan erbjuda är allt ifrån konkreta verktyg och handledningar till att bjuda in till mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande. SF kan också få ekonomiskt stöd till förstudie eller bid till ett evenemang och till utvalda pilotprojekt.

På sidan Internationella evenemang kan du läsa mer om RF:s verksamhet kring internationella evenemang.

Sidan publicerades: 7 november 2022

Webbverktyget Evenemangslegacy

Genom att arbeta med legacy skapar du ett evenemang som blir en angelägenhet för många och lämnar bestående avtryck. RF har tagit fram ett webbverktyg som ska hjälpa dig som evenemangsarrangör att arbeta mer strukturerat med legacy.