Hem / RF arbetar med / Samarbetspartners

Att vara partner till Riksidrottsförbundet

Som partner till Riksidrottsförbundet har du möjlighet att nå ut till våra 19 RF-SISU distrikt, 71 specialidrottsförbund och deras cirka 19 000 föreningar.

Våra partnerskap grundar sig antingen på ett erbjudande till våra medlemmar, Nationellt idrottsavtal, ett samarbete kring en tjänst, Samarbetsavtal, eller ett engagemang i och ett samarbete kring utveckling av någon av våra verksamhetsfrågor, Marknadsavtal. Här jobbar vi i linje med Strategi 2025 mot en idrott för alla – hela livet och bidrar på olika sätt till att tillsammans skapa samhällsnytta.

Våra marknadsavtal

Ett marknadsavtal med RF utgår från en utvald utvecklingsresa i Strategi 2025 som en del i avtalet.

     

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden, de har ett stort samhällsengagemang och är Sveriges största idrottssponsor, bl.a. huvudsponsor för evenemanget SM-veckan. Tillsammans med Svenska Spel driver RF projektet Tillsammans för fler i rörelse inom ramen för utvecklingsresan ”En ny syn på träning och tävling”. I projektet ingår även Rörelsefonden som ger specialidrottsförbunden möjlighet att utveckla verksamheten i sina föreningar, med egna koncept för fler människor i rörelse Vi samverkar också kring Gräsroten , matchfixning och Elitidrottsstipendiet. 

 

Ideella Folkspel är föreningslivet egna spelbolag vars uppdrag är att generera sitt överskott från produkterna Sverigelotten och Bingolotto till sina ägare, 72 riksorganisationer, varav RF är den största. Tillsammans samarbetar vi i utvecklingsresan ”Ett stärkt ledarskap” med olika former av kommunikations-, bildnings- och utbildningsinsatser. Ett exempel är Eldsjäl 2.0, ett utbildningsprogram riktat mot yngre ledare med fokus på ett idé- och värderingsstyrt ledarskap. Utöver detta samverkar vi inom ramen för Årets Eldsjäl – Folkspels hyllning till det ideella ledarskapet. 

Ideella Folkspel bidrar också till stärkt ekonomi i Sveriges föreningsliv genom erbjudande till föreningar att sälja deras lotteriprodukter.

 

Folksam - För att främja både sin egen verksamhet och en positiv samhällsutveckling engagerar sig Folksam i olika samarbeten, partnerskap och sponsring, inte minst inom idrotten. Folksam är officiell sponsor till evenemanget SM-veckan. Folksam erbjuder i samarbete med RF Föreningsförsäkring Bas som utan kostnad täcker föreningens grundbehov - eftersom försäkringen betalas av RF. Folksam värnar om föreningen och dess roll i samhället, därför är Folksam RF:s partner till utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar, där samarbetet fokuserar kring Grundutbildning för föreningsledare.

Nationella idrottsavtal - en bra deal för idrotten

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och dess medlemmar.

I menyn till höger ser du alla gällande nationella idrottsavtal.

Mer om våra nationella idrottsavtal.

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan upprättas kring ett utökat uppdrag för en leverantörstjänst eller samverkan kring att stötta upp och utveckla olika stöd- eller hållbarhetsfunktioner inom idrotten.

 

NeH är officiell leverantör av profilprodukter för RF/SISU och dess evenemang såsom SM-veckan och Idrottens dag. De har utöver det avtal med flertalet specialidrottsförbund.
Mer om NeH

 

Grand Travel Group Sweden AB arbetar inom fyra affärsområden – Förbund, Kongress, Affärs och Grupp/Event. De har idag avtal med ca 50 Idrottsförbund där vi bokar de aktivas transporter världen över.
Mer om Grand Travel Groups idrottserbjudande 

   

Skanska och Riksidrottsförbundet samarbetar kring ett koncept för att återanvända överskottsmassor från byggprojekt till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott.
Mer om Skanskas hållbarhetsarbete

   Novista logo

Novista vill tillsammans med Riksidrottsförbundet bidra till att göra svensk elitidrott bäst i världen. Novista vill skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska elitidrottare att kunna prestera sitt yttersta på träning såväl som i tävlingssammanhang.

Novista utvecklar medicintekniska produkter som lindrar sömn-, stress- och orosproblem och är ett av Sveriges ledande företag inom sinnesstimulerande, kognitiva hjälpmedel. I produktportföljen finns tyngdtäcken och tyngdvästar i olika utföranden och varianter.

Mer om Novista

Våra publika evenemang

SM-veckan

   

Idrottens dag