Hem / RF arbetar med / Säkerhet och rent spel / Överenskommelse mellan RF och Polismyndigheten

Överenskommelse mellan RF och Polismyndigheten

I mars 2018 träffade Polismyndigheten och RF en unik överenskommelse för att göra idrotten till en trygg miljö för idrottare, publik, domare och andra funktioner.

Sverige ska vara ett tryggt samhälle där alla får möjlighet att växa. Idrottsrörelsen är en plats som når över gränser och bidrar till att bygga en starkare gemenskap. Därför måste brott inom idrottsrörelsen beivras. Med en stark samverkan med bland andra Polismyndigheten och rätt verktyg minskas den idrottsrelaterade brottsligheten och resurserna den slukar.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra mål och samverkansområden som idrottsrörelsen och Polismyndigheten arbetar med, samt gemensamt visa på ett aktivt ställningstagande mot all brottslig verksamhet inom idrotten.

Den syftar vidare till att öka samverkan mellan samtliga aktörer involverade inom idrotten samt till att ge en vägledande inriktning för samverkansparterna på nationell-, regional- och lokal nivå.

Utifrån överenskommelsen har handlingsplaner kring respektive område utarbetats och håller på att implementeras inom både Polismyndigheten och idrottsrörelsen.

Överenskommelsen omfattar följande områden:

  1. Gemensam målsättning ”Idrottsevenemanget – välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla.
  2. Gemensamt arbete mot grov brottslighet inom idrotten – hot, våld och annan otillåten påverkan samt matchfixing.
  3. Gemensamt arbete mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang.

Överenskommelsen i sin helhet hittar du här

Polismyndigheten har tagit fram frågor och svar om eldning vid fotbollsmatcher, med anledning av debatten som varit under våren 2019. Här kan du läsa frågor och svar