Övervakningskamera

Säkerhet och rent spel

Sidan uppdaterades: 17 januari 2023

Idrottsrörelsen är en stor och viktig del av det svenska samhället. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten – det gäller även de negativa avarterna.

Den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Det handlar om oro och otrygghet i samband med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher samt hot, våld och trakasserier. Kan inte utvecklingen vändas riskerar det konsekvenser, både för idrotten och för samhället.

Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Arbetet har sedan 2017 förstärkts ytterligare i form av en säkerhetsansvarig som ska fokusera på idrottens arbete mot hot, våld och trakasserier mot olika funktioner inom idrottsrörelsen samt brott och ordningsstörningar i samband idrottsevenemang.

Idrottsrörelsen tar ett stort ansvar för att motverka den brottslighet som är relaterad till idrotten. Det finns dock alltid ett behov av att bredda, stärka och tydliggöra idrottens förhållningssätt och hantering av brottslighet i samband med idrott.

Brott och ordningsstörningar vid evenemang

Flera av de specialidrottsförbund (SF) som är närmast berörda av otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang har olika typer och omfattning av problem. Även om säkerheten på arenorna har blivit bättre de senaste åren har användandet av olaglig pyroteknik och kraftiga smällare orsakat skador på publik, publikvärdar, ordningsvakter och poliser. Många föreningar och förbund har god samverkan med framförallt Polismyndigheten, vilket är avgörande för att nå framgång. Men ännu saknas verktyg för att göra de gemensamma insatserna än mer effektiva.

Hot, våld och annan otillåten påverkan

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många aktörer. Detta gäller i allra största grad idrottsrörelsens sårbara föreningsdemokrati. För idrotten handlar det om att synliggöra den verklighet som råder för såväl föreningar som olika funktioner inom idrotten samt vidta åtgärder för att stävja all form av hot, våld och trakasserier.

Mer om vårt arbete mot hot och våld inom idrotten

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Lena Sahlin

Säkerhetsansvarig

08-699 62 07