Användarvillkor IdrottOnline app

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Här följer användarvillkor för IdrottOnline app

Genom att öppna eller använda IdrottOnlines mobilapplikation (nedan kallat ”tjänsten”), godkänner du dessa användarvillkor. Tjänsten tillhandahålls av Sveriges Riksidrottsförbund, org. Nummer 802002-8166 (nedan kallat “RF”).

RF kan, efter egen bedömning, göra ändringar i användarvillkoren. Aktuellt avtal samt revideringsdatum finns åtkomligt under Inställningar i tjänsten. Din fortsatta användning av tjänsten efter antagning av reviderat avtal innebär att du accepterar de i det reviderade avtalet gjorda ändringarna. RF kan när som helst och utan föregående varsel, temporärt eller permanent, ändra, avsluta eller avbryta driften av tjänsten, eller del därav.

Allmänt

IdrottOnline är konceptnamnet på RF:s lösningar för förbund och föreningar. En ideell förening ansluten till RF är skyldig att föra ett register över sina medlemmar och föreningen erbjuds möjligheten att föra sitt medlemsregister i IdrottOnline. Tjänsten är ett tillägg till IdrottOnline och syftar till att förenkla närvaroregistrering av LOK-stödsaktiviteter samt utbildningar.

Tjänsten ger idrottsföreningen tillgång till verktyg för att registrera närvaro på aktiviteter, administrera grupper och medlemmar samt kommunicera via mobilen på plats där verksamheten bedrivs. Appen ger även lärgruppsledare/kursledare möjlighet att hantera och närvaroregistrera föreningens eller förbundens utbildningar.

Tillgänglighet

Även om det är RF:s avsikt att tjänsten ska vara tillgänglig så mycket som möjligt kan det inträffa att tjänsten gör uppehåll exempelvis för schemalagt underhåll, uppdateringar eller för reparationer vid nödsituationer.

Personuppgiftshantering

I RF:s Integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder tjänsten. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du även att du har tagit del av och accepterar den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår integritetspolicy. RF:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter hittar du här. Pdf, 246 kB.

Du äger alltid möjlighet att på egen hand lägga till eller redigera dina uppgifter på Min sida och du kan även radera och ta bort dina uppgifter i samband med att du avaktiverar ditt användarkonto. Ett lag eller en förening kan dock vara skyldiga att spara uppgifterna för egen räkning.

Personuppgiftsansvarig är den förening du tillhör.

Inloggning

För att logga in behöver du vara inlagd i IdrottOnline Administration för en RF/SISU-ansluten organisation. Inloggningsuppgifterna är personliga och samma för alla delar av IdrottOnline. Kontakta din förening om du inte har några inloggningsuppgifter.

Användning av IdrottOnline

Ditt konto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till support@idrottonline.se.

Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Vi samlar in information:

När tjänsten kraschar samlar vi in information för att göra vår felsökning effektiv. Vi samlar då in IdrottsID (IIDXXXXXXX), plattform, OS-version, App-version eller annan viktig information kopplat till enheten.

Vilkorens giltighetstid

Villkoren träder i kraft när du accepterar dem och gäller till dess du eller RF säger upp dem. Du säger upp villkoren genom att avinstallera appen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter som avser dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på support@idrottonline.se.

Sidan publicerades: 10 november 2022

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.