Hockeyspelare

IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 22 februari 2024

Enklare administration, mer tid för idrott

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten. Här samlas all information om idrottsrörelsens medlemmar och organisationer.

Alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får kostnadsfritt tillgång till IdrottOnline. Idag använder fler än 17 000 idrottsföreningar systemet.

Är det dags även för din förening? Det är enkelt att aktivera ett konto, klicka på länken Aktivera IdrottOnline för din förening nedan och följ instruktionerna.

Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem

I IdrottOnline kopplas medlemsregister, organisation, folkbildningsadministration och ansökningsförfaranden samman och skapar ett centralt och uppdaterat register över svensk idrott. Ett register som utgör basen för beslutsunderlag och påverkansarbete.

Det är här ni söker ekonomiskt stöd

I IdrottOnline kan de idrottsföreningar och förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet ansöka om ekonomiska stöd som fördelas av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna, såsom LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott, bidrag för folkbildning från SISU idrottsutbildarna samt andra ekonomiska bidrag.

Funktioner i IdrottOnline

  • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
  • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan.
  • Bidragsansökan: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar.
  • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikt ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in.
  • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.
  • Systemintegration: om er idrottsförening eller ert förbund vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter.

Säker inloggning med Freja+

Från den 1 november 2023 loggar användare som har rollerna huvudadministratör, klubbadministratör och förbundsadministratör in i IdrottOnline med Freja+.

Från den 9 april 2024 gäller detta även för rollerna ordförande och kassör och för de med behörighet att hantera medlemmar i IdrottOnline.

Mer information om hur du går tillväga för att aktivera Freja+ hittar du på sidan Säker inloggning med Freja+.

Pågående optimering av IdrottOnline

IdrottOnline introducerades 2007. Utveckling och drift sker i Riksidrottsförbundets regi i samarbete med externa leverantörer och samarbetspartners.

För att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF och SISU Idrottsutbildarnas digitala strategi optimeras verksamhetssystemet kring kärnuppdraget om en effektiv bidragshantering, hantering av utbildning och folkbildning, och underlag för påverkansarbete och idrottsutveckling. Läs mer om genomlysningen och optimeringsarbetet.

Vikten av ett korrekt underlag för påverkansarbete och beslutsstöd

I IdrottOnline kan idrottsföreningar administrera sitt medlemsregister och aktivera integrationer med andra föreningsadministrativa system. Ett gemensamt centralt register över organisationer och medlemmar möjliggör en korrekt bild av Sveriges idrottsrörelse och förstärker både beslutsunderlag och påverkansarbete. Det centrala registret är alltid uppdaterat mot folkbokföringen (SPAR), utan extra kostnad för idrottsföreningen, och Riksidrottsförbundet lagrar och hanterar datan på ett säkert sätt.

Det är viktigt att vi alla håller registret uppdaterat. På så sätt kan Riksidrottsförbundet effektivt företräda idrottsrörelsen och driva påverkansarbete, samt fördela och följa upp statens ekonomiska stöd till idrottsrörelsen på korrekta grunder.

Vill du lära dig mer om IdrottOnline?

Alla manualer för IdrottOnline hittar du på vår supportsida.

Du kan även ta kontakt med ditt RF-SISU distrikt så kan er idrottsförening få hjälp av en idrottskonsulent som kan berätta mer om systemet. Vi rekommenderar att minst ett par personer från varje förening/förbund lär sig om funktionerna i IdrottOnline. Alla är välkomna - verksamhetsledare, webbredaktör, kassör eller den som hanterar LOK-stödsrapporteringen till exempel. Hitta ditt distrikt.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022

På supportsidan finns svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.

RF-SISU distrikt

Vi har lokal närvaro för dig som är intresserad av utbildning, folkbildning eller behöver hjälp av en idrottskonsulent.