Basketförsvar

Säker inloggning med Freja+

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024

Riksidrottsförbundets ambition är att identifiering med e-legitimation vid inloggning ska bli tillgängligt för alla applikationer och tjänster inom idrottsrörelsen. För att ytterligare skydda idrottsrörelsens uppgifter börjar Riksidrottsförbundet med att höja säkerheten i IdrottOnline och aktiverar e-legitimationen Freja+ vid inloggning.

IdrottOnline är kopplat till Riksidrottsförbundets centrala databas som innehåller personuppgifter. För att skydda uppgifterna, och höja säkerheten, aktiverar Riksidrottsförbundet Freja+ vid inloggning i IdrottOnline. Freja+ har Frejas högsta säkerhetsnivå och är en statligt godkänd e-legitimation som även kan användas som en fysisk legitimation i mobilen.

Vem påverkas?

I november 2023 aktiverades Freja+ för de med rollerna huvudadministratör, klubbadministratör och förbundsadministratör i IdrottOnline.

Från den 9 april 2024 loggar även de med rollerna ordförande eller kassör, och de med behörighet att hantera medlemmar i IdrottOnline, in med Freja+.

Varför införs e-legitimation vid inloggning i Idrottonline?

För att höja säkerhetsnivån i IdrottOnline.

IdrottOnline är kopplat till Riksidrottsförbundets centrala databas som innehåller personuppgifter, organisationsuppgifter, statistik över aktiviteter och information om utbildningar. Data som är central för svensk idrottsrörelse.

Vad är Freja+?

Freja+ har Frejas högsta säkerhetsnivå och är en av DIGG, Myndigheten för Digital Förvaltning, godkänd svensk e-legitimation som kan användas som en fysisk legitimation i mobilen.

Freja+ är kostnadsfritt för användaren.

Val av tjänst. Varför Freja+?

Freja+ har tillitsnivå 3 enligt tillitsramverket för e-legitimation (Tillitsnivåer för e-legitimering | Digg ), samma tillitsnivå som Mobilt BankId.

Riksidrottsförbundet valde Freja+ för att tjänsten är:

  • Kostnadsfri för idrottsrörelsen via Riksidrottsförbundet.
  • Enkel. Med ett svenskt pass eller ett nationellt ID-kort kan du enkelt skaffa Freja+ digitalt hemifrån. Observera att det även går att använda andra ID-handlingar men då via ombud, se Hur skaffar jag Freja+?
  • Tillgänglig för barn och ungdomar från 8 år med vårdnadshavares tillstånd. Vårdnadshavaren tillstånd krävs inte för barn över 13 år.

Hur påverkar detta mig?

När Freja+ aktiveras för dig kommer du istället för att logga in i IdrottOnline med personnummer eller IdrottsID och lösenord, eller med Freja bas, bli hänvisad till att logga in med Freja+. Du behöver appen Freja eID för att kunna logga in så ladda gärna ner den på din mobiltelefon redan nu så du är redo.

Under Mer information om finns länk till manualer för hur du aktiverar Freja+ och hur du loggar in i IdrottOnline med Freja+.

Hur skaffar jag Freja+?

För att kunna använda Freja+ behöver du en giltig svensk ID-handling.

Hemifrån

Det enklaste sättet att skaffa Freja+ är att slutföra din registrering digitalt i appen Freja med ditt svenska pass eller ditt nationella ID-kort. Detta kan du göra hemifrån.

Via ombud

Om du istället för pass vill använda en annan typ av ID-handling, t ex ditt körkort eller Skatteverkets ID-kort, så det krävs ett fysiskt möte för att verifiera din identitet. Då vänder du dig till ett ombud (exempelvis ATG-ombud). Via hemskärmen i appen kan du hitta ditt närmaste ombud och så här går du tillväga:

  1. Registrera dig via appen
  2. Ta därefter med din telefon och samma ID-handling som du använde när du registrerade dig till ett ombud.
  3. Ombudet kontrollerar din ID-handling och skannar QR-koden som du hittar i din app. Av säkerhetsskäl tar det sedan upp till 3 timmar för registreringen att träda i kraft.

Du får en notis i appen när du har tillgång till Freja+ och kan logga in

Har du Freja bas idag?

Du som tidigare har aktiverat Freja bas måste uppgradera till Freja+. Det gör du precis på samma sätt som tidigare nämnts, med pass/nationellt ID-kort eller via ett ombud.

Observera att om du har ett befintligt Freja Bas konto som registrerades med ett körkort som nu har löpt ut kan ATG-ombud inte hjälpa dig att uppgradera ditt konto till Freja+. Du behöver då först radera ditt Freja-konto och därefter skapa ett nytt enligt instruktionerna ovan.

Skaffa Freja+

Jag har ingen mobiltelefon som kan hantera appar, hur loggar jag in i IdrottOnline?

Alla roller och behörigheter som har tillgång till, och kan hantera, personuppgifter i IdrottOnline kommer behöva logga in med Freja+. För att kunna göra det så krävs en mobiltelefon med Freja-appen installerad.

Vi förstår att det innebär en förändring som påverkar framför allt dig som inte använder en smartphone och därför inte heller kan aktivera Freja+.

Det är möjligt att lägga till ytterligare klubbadministratörer och/eller huvudadministratörer för er organisation.

  • Klubbadministratör: En huvudadministratör eller en klubbadministratör kan lägga till en klubbadministratör i IdrottOnline, via Administration/Personer. Se denna lathund för hur du gör.
  • Huvudadministratör: Endast supporten för IdrottOnline kan lägga till eller ta bort en huvudadministratör. Kontakta support@idrottonline.se och säg att ni vill lägga till en huvudadministratör och inkludera personens personnummer, namn och e-postadress, samt antingen ett styrelseprotokoll där ändringen står med eller att ändringen styrks av en styrelsemedlem.

Jag har inget svenskt personnummer, kan jag logga in med mitt samordningsnummer?

IdrottOnline har inte stöd för samordningsnummer. Fullständigt personnummer krävs för att logga in i IdrottOnline.

Support

Om du stöter på problem när du

Sidan publicerades: 10 oktober 2023