Teknisk specifikation Integrationstjänster

Sidan uppdaterades: 13 december 2023

Detta är den gällande tekniska specifikationen för Riksidrottsförbundets integrationstjänster. I specifikationen beskrivs förutsättningar för att ansluta till och använda Riksidrottsförbundets Integrationstjänster med hänvisning till ytterligare underlag.

Denna tekniska specifikation reglerar förutsättningar för Licenstagarens anslutning till och nyttjande av Riksidrottsförbundets Integrationstjänster.

Förutsättningar för anslutning

Licenstagaren ansvarar för att dess utsedda tekniska Kontaktperson registrerar Licenstagaren i RF:s Integrationstjänster, samt att vid förändringar av Kontaktpersoner Meddela Riksidrottsförbundet (RF) om detta.

För tillgång till RF:s Integrationstjänster ska registrering och inloggning ske enligt de metoder som RF anvisar. Vid inloggning med användarnamn och lösenord, är Licenstagaren ansvarig för att Kontaktpersonen informeras om att lösenordet är personligt och inte ska göras känt för andra. Vid misstanke om att lösenordet har spridits till andra är Kontaktpersonen skyldig att ändra lösenordet och vidta eventuella ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd för såväl personlig integritet som behörig åtkomst till RF:s Integrationstjänster.

Tekniska anvisningar och anslutningsförfarande

RF tillhandahåller tekniska anvisningar och anslutningsförfarande för respektive Tjänst. För anslutning till produktionsmiljö ska det finnas ett gällande Licensavtal Integrationstjänster och en teknisk Kontaktperson enligt Avtalet som har behörighet att registrera Licenstagaren.

Länkar till test- och produktionsmiljöer

RF:s API:er

RF tillhandahåller RF:s API:er i test- respektive produktionsmiljö. Tekniska krav och anslutningsförfarande framgår i Integrationsplattformens portal.

Läsa till IdrottOnline (Importer)

RF tillhandahåller Importer i test- respektive produktionsmiljö. Länkarna är tillgängliga efter att RF har godkänt åtkomst.

På ingångssidan (länk till ingångssidan) för Importer finns dokumentation som gäller både test- och produktionsmiljö.

Uppföljning av import sker via API-portalen:

Läsa från IdrottOnline (Export Service)

RF tillhandahåller Export Service i test- respektive produktionsmiljö. Följ registreringsanvisningen i API-portalen för produkten ’Starter Export Service’.

Tester

Licenstagaren ska genomföra tester enligt anvisningar från RF i syfte att säkerställa korrekt användning av RF:s Integrationstjänster före anslutning till RF:s Integrationstjänster i produktionsmiljö.

RF tillhandahåller testdata i testmiljöerna. Licenstagaren får inte tillföra skarpa data och personuppgifter i RF:s testmiljöer.

Datainnehåll

Licenstagare vars Applikation används enligt Avtalet för att hantera data via RF:s Integrationstjänster, ska vara Idrottsorganisation behjälplig i att säkerställa ett korrekt datainnehåll. Detta innefattar bland annat Idrottsorganisationers åtagande att föra medlemsförteckning enligt RF:s stadgar samt att efterleva RF:s Integrationstjänsters vid var tid gällande specifikationer.

Sidan publicerades: 13 december 2023