Två personer tar i hand

Integration

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder olika slags integrationsmöjligheter för att hämta respektive lämna data till IdrottOnline och RF:s centrala register och databaser.

Integration till/från IdrottOnline

Import till IdrottOnline sker genom filöverföring (XML) via SFTP.

Export sker genom ett REST API och levererar data i JSON format.

Importera data för LOK-stöd till IdrottOnline

Denna tjänst kan nyttjas av SF och anslutna partners. Data om medlemmar, aktiviteter och kopplade organisationer kan importeras.

Importera data till IdrottOnline

Exportera data för tävlingsadministration från IdrottOnline

Denna tjänst kan endast nyttjas av specialidrottsförbund (SF).

Idag har ca 30 specialidrottsförbund kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Genom exporten kan data om organisationsuppgifter och medlemsregister för föreningar och förbund hämtas från IdrottOnline. Endast data från organisationer som på förhand har godkänt integrationen i IdrottOnline kan exporteras.

Kopplade förbundstävlingssystem

Riksidrottsförbundets integrationsplattform och API:er

För att möjliggöra för förbund och föreningar att använda de digitala system och tjänster som passar respektive verksamhet bäst, och via integration koppla dem till centrala register och databaser för relevant information, har Riksidrottsförbundet tagit fram en integrationsplattform. Plattformen möjliggör nya integrationsmöjligheter för externa system via API:er.

De första API:erna fokuserade på att stödja Riksidrottsförbundets, SISU Idrottsutbildarnas och specialidrottsförbundens arbete med nya hemsidor i samband med att denna funktionalitet avvecklades vid årsskiftet 2022/2023. Dessa API:er är tillgängliga för SF och deras systemleverantörer.

Under 2023 bedrivs arbete med att dels modernisera de första API:erna och dels ta fram ytterligare API:er för förbund och föreningar. Utvecklingen av API:er sker löpande utifrån idrottsrörelsens behov. Vi tar gärna emot önskemål.

Tillgängliga API:er

Läs mer om vilka API:er som finns tillgängliga för anslutande parter att använda för att hämta och lämna data till Riksidrottsförbundets centrala register och databaser på denna sida.

Åtkomst till Riksidrottsförbundets API:er

Läs mer om hur anslutande parter (specialidrottsförbund, idrottsföreningar eller systemleverantör till dessa) går tillväga för att få åtkomst till Riksidrottsförbundets API:er i test- respektive produktionsmiljö.

Vi har samlat all information på Riksidrottsförbundets API:er.

Länka till en befintlig lösning på rf.se

Följande tjänster finns tillgängliga på rf.se att länka till för de förbund eller föreningar som inte kan eller vill utveckla en egen version:

  1. Sök organisation
  2. Sök utbildning (SISU)
  3. Sök utbildning (SF)
  4. Ansökan om namnbyte
  5. Föreningsansökan: används av en förening som söker medlemskap i ett SF.
  6. Ansök om medlemskap i medlemsorganisation: Används av en förening som söker medlemskap i en medlemsorganisation under SISU Idrottsutbildarna.

Pågående utvecklingsarbete

Information om pågående utvecklingsarbete hittar du på denna sida.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

På supportsidan får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.

Riksidrottsförbundets API:er

Har du frågor om Riksidrottsförbundets API:er eller vill du veta hur du får tillgång till dem?