Två personer tar i hand

Integration

Sidan uppdaterades: 2 februari 2023

Integrationen innebär möjligheten att läsa in data till och läsa ut data från IdrottOnline.

Exportera data från IdrottOnline

Idag har ca 30 specialidrottsförbund kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Det är endast specialidrottsförbunden (SF) som kan nyttja denna tjänst.

Genom exporten kan data hämtas från föreningen och förbundet. Den data som kan hämtas är organisationsuppgifter samt medlemsregister. Det går endast att hämta ut data från de organisationer som har godkänt integrationen i IdrottOnline.

Kopplade förbundstävlingssystem

Importera data för LOK-stöd

Förbund och anslutna partners kan importera data till IdrottOnline via en import-tjänst; Importer. Det är en filöverföring (XML) via SFTP. Medlemmar, aktiviteter och kopplade organisationer kan importeras.

Importera data till IdrottOnline

Riksidrottsförbundets nya integrationsplattform

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar med en ny integrationsplattform för att kunna erbjuda externa system en modern integrationsmöjlighet till befintliga funktioner i IdrottOnline.

Första versionen av plattformen har fokuserat på att stödja RF:s och specialidrottsförbundens (SF) pågående arbete med nya hemsidor.

För mer information om pågående utvecklingsarbete, klicka här.

Så här gör du för att få tillgång till Riksidrottsförbundets API:er

Läs mer om vilka tjänster som nu finns tillgängliga för anslutande parter att använda för utveckling och hur du går tillväga för att få tillgång till Riksidrottsförbundets API:er.

För er som hellre länkar till en befintlig lösning

Följande tjänster finns tillgängliga på rf.se att länka till för de som inte kan eller vill utveckla en egen version:

  1. Sök organisation
  2. Sök utbildning (SISU)
  3. Sök utbildning (SF)
  4. Ansökan om namnbyte
  5. Föreningsansökan: används av en förening som söker medlemskap i ett SF.
  6. Ansök om medlemskap i medlemsorganisation: Används av en förening som söker medlemskap i en medlemsorganisation under SISU Idrottsutbildarna.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Riksidrottsförbundets API:er

Har du frågor om integrationsplattformen eller vill du veta mer om hur du får tillgång till RF:s API:er? Klicka nedan.

IdrottOnline support

Här får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till IdrottOnline supporten.