Hand håller en mobiltelefon

Riksidrottsförbundets API:er

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Denna sida riktar sig till er som vill använda Riksidrottsförbundets API:er för att bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. Här finns information om tillgängliga och kommande API:er och hur ni får tillgång till dem.

API:erna är för närvarande endast tillgängliga för leverantörer som arbetar på uppdrag av specialidrottsförbund samt leverantörer av föreningssystem. Enskilda föreningar kommer ha möjlighet att ansluta längre fram när vi har en automatiserad process för anslutning.

Åtkomst och tillgänglighet

Riksidrottsförbundet erbjuder API:er för leverantörer som arbetar på uppdrag av organisationer inom idrottsrörelsen och som vill bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala register och databaser.

API:erna finns både i testmiljö och i produktionsmiljö. Innehållet i respektive API, hur de kan användas och hur man får åtkomst beskrivs mer utförligt i Riksidrottsförbundets portal för Integrationsplattformen.

Testmiljön används för att testa integrationerna och i den får endast testdata förekomma.

Avtal från och med 2023-12-14

Produktionsmiljön hanterar skarp data såsom personuppgifter och åtkomst till Riksidrottsförbundets centrala register och databaser. För åtkomst till produktionsmiljön krävs avtal. Läs mer om detta och hur ni ansöker om att teckna avtal på sidan Licensavtal Integrationstjänster.

Vid frågor går det bra att skicka ett e-postmeddelande till systemintegration@rf.se.

Här följer information om tillgängliga API:er i testmiljö och produktionsmiljö samt plan för kommande API:er.

Tillgängliga API:er i testmiljö

Följande API:er som är samlade i testmiljön i ett paket som heter RF API:

 • Hämta genomförda utbildningar: hämta alla idrottsrelaterade utbildningar som en person har deltagit i, likt en utbildnings-CV, eller verifiera att personen har förkunskapskraven som krävs för en utbildning.
 • Rapportera utbildningstimmar: utbildningsplattformar delar med sig av utbildningsdata (timmar, deltagare, status) som kan ligga till grund för statistik och bidragsfördelning. API:et kommer hantera SF-utbildningar och folkbildning för verksamhetsformerna kurs/utbildning, föreläsning och processarbete. Ej kulturarrangemang i dagsläget.
 • Hämta person. Hämta personer, såsom medlemmar i föreningar inklusive persondata, från Riksidrottsförbundets centrala databaser till exempelvis ett föreningsadministrativt systen.
 • Medlemsansökan. För föreningar som använder IdrottOnline som primärt medlemsregister och som vill ha ett ansökningsformulär på sin webbplats för personer som vill bli medlemmar i föreningen. Medlemsansökan hamnar direkt i IdrottOnline administration för hantering. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
 • Hämta organisation. Hämta organisationer med organisationsdata (exempelvis föreningar) från Riksidrottsförbundets centrala databaser. Ger mer information än Sök organisation.
 • Sök organisation: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter organisationer inom svensk idrottsrörelse, t ex idrottsföreningar. Exempel på implementation, Hitta inom idrottsrörelsen
 • Sök utbildning: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter utbildningar som erbjuds av svensk idrottsrörelse och finns i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas centrala databaser. Exempel på implementation, se sisuidrottsutbildarna.se
 • Ansökan om namnbyte: skapar möjlighet för idrottsföreningar attt ansöka om namnbyte för sin förening. Ansökan om namnbyte: exempel på implementation
 • Föreningsansökan. Skapar möjlighet att bygga tjänster som idrottsföreningar kan använda för att ansöka om medlemsskap i något av Riksidrottsförbundets anslutna specialidrottsförbund eller någon av SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer. Föreningens ansökan landar via API:et i IdrottOnline Administration där den mottagande organisationen kan hantera denna. Exempel på hur den är implementerad på rf.se.


Åtkomst till API:er i testmiljö

För att få åtkomst till API:er i testmiljön:

 1. Gå till Riksidrottsförbundets integrationsplattform i testmiljö
 2. Skapa ett konto genom att klicka på SIGN UP
 3. Prenumerera på RF API där uppdaterade versioner av RF:s API:er finns
 4. Riksidrottsförbundet konfigurerar din åtkomst

Tillgängliga API:er i produktionsmiljö

Följande API:er som är samlade i produktionsmiljön i ett paket som heter RF API:

 • Hämta person. Hämta personer, såsom medlemmar i föreningar inklusive persondata, från Riksidrottsförbundets centrala databaser till exempelvis ett föreningsadministrativt systen.
 • Medlemsansökan. För föreningar som använder IdrottOnline som primärt medlemsregister och som vill ha ett ansökningsformulär på sin webbplats för personer som vill bli medlemmar i föreningen. Medlemsansökan hamnar direkt i IdrottOnline administration för hantering. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
 • Hämta organisation. Hämta organisationer med organisationsdata (exempelvis föreningar) från Riksidrottsförbundets centrala databaser. Ger mer information än Sök organisation.
 • Föreningsansökan. skapar möjlighet att bygga tjänster som idrottsföreningar kan använda för att ansöka om medlemsskap i något av Riksidrottsförbundets anslutna specialidrottsförbund eller någon av SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer. Föreningens ansökan landar via API:et i IdrottOnline Administration där den mottagande organisationen kan hantera denna.
 • Sök organisation: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter organisationer inom svensk idrottsrörelse, t ex idrottsföreningar.
 • Sök utbildning: skapar möjlighet att bygga tjänster för att söka efter utbildningar som erbjuds av svensk idrottsrörelse och finns i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas centrala databaser.
 • Ansökan om namnbyte: skapar möjlighet för idrottsföreningar attt ansöka om namnbyte för sin förening.

Åtkomst till API:er i produktionsmiljö

För att få åtkomst till API:er i Riksidrottsförbundets produktionsmiljö krävs ett avtal. Läs mer om detta och hur ni ansöker om att teckna avtal på sidan Licensavtal Integrationstjänster.

När avtalet är klart kan behörig teknisk kontaktperson registrera leverantören i Riksidrottsförbundets Integrationsplattform. API:erna nås sedan genom organisationens konto på RF:s integrationsplattform i produktionsmiljö.

Plan för kommande API:er

Följande API:er har prioriterats och är planerade att levereras under kommande månader. Ytterligare justeringar görs löpande. När ett API är tillgängligt i både test- och produktionsmiljö tas det bort från nedanstående lista och beskrivs istället högre upp på sidan.

 • Hämta genomförda utbildningar: hämta alla idrottsrelaterade utbildningar som en person har deltagit i, likt en utbildnings-CV, eller verifiera att personen har förkunskapskraven som krävs för en utbildning.
  • I testmiljö: maj 2024.
  • I produktionsmiljö: preliminärt juni/juli 2024.
 • Rapportera utbildningstimmar: utbildningsplattformar delar med sig av utbildningsdata (timmar, deltagare, status) som kan ligga till grund för statistik och bidragsfördelning. API:et kommer hantera SF-utbildningar och folkbildning för verksamhetsformerna kurs/utbildning, föreläsning och processarbete. Ej kulturarrangemang i dagsläget.
  • I testmiljö: maj 2024.
  • I produktionsmiljö: preliminärt juni/juli 2024.
 • Skapa, uppdatera, ta bort person: skicka personuppdateringar såsom kontaktuppgifter eller ny roll i förening från era system (tex. TA-system) till Riksidrottsförbundets centrala databaser.
  • I testmiljö: preliminärt hösten 2024.
  • I produktionsmiljö: preliminärt hösten 2024.
 • Uppdatera organisation: skriv uppdaterad organisationsdata från ert verksamhetssystem eller från föreningssystem till Riksidrottsförbundets centrala databaser.
  • I testmiljö: preliminärt hösten 2024.
  • I produktionsmiljö: preliminärt hösten 2024.
 • Hämta LOK-data: läs data från närvarorapporterade LOK-aktiviteter från Riksidrottsförbundets centrala databaser, till exempelvis statistik- eller analysverktyg, för att kunna följa utvecklingen av en idrott och möjliggöra datadrivna beslut.
  • I testmiljö: preliminärt hösten 2024.
  • I produktionsmiljö: preliminärt hösten 2024.
 • Hämta aktiviteter: för föreningar som använder IdrottOnlines aktivitetskalender och vill visa aktiviteterna på sin webbplats utan dubbeladministration. Funktionen fanns tidigare på episerver hemsidan i IdrottOnline.
  • I testmiljö: under utredning.
  • I produktionsmiljö: under utredning.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Prenumerera på denna sida

Så får du ett e-postmeddelande när vi publicerar ny information om Riksidrottsförbundets API:er.

Hantera prenumeration

Riksidrottsförbundets integrationsplattform

Riksidrottsförbundet erbjuder API:er för dig som arbetar på uppdrag av specialidrottsförbund och idrottsföreningar som vill bygga integrationer mot Riksidrottsförbundets centrala databaser.

Skapa ett konto i testmiljön.

För att få åtkomst till API:er i RF:s produktionsmiljö krävs ett avtal. Läs mer om detta och hur ni ansöker om att teckna avtal på sidan Licensavtal Integrationstjänster.

Vill du felanmäla ett API?

För att felanmäla ett av Riksidrottsförbundets API:er, vänligen fyll i vårt felanmälningsformulär.

Ytterligare behov

Riksidrottsförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla fler API:er för att skapa största möjliga värde för svensk idrottsrörelse. Har du önskemål om nya API:er? Skicka dem gärna till oss via detta formulär: