Hand med mobiltelefon

Stark autentisering med Riksidrottsförbundets identitetstjänst

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

Riksdrottsförbundets identitetstjänst möjliggör stark autentisering för IT-system som används inom idrottsrörelsen. Det är kostnadsfritt att ansluta till, och nyttja, tjänsten till 2030 för den organisation som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Detta tack vare samarbete med Freja som erbjuder Freja+ som idrottsrörelsens gemensamma autentiseringstjänst.

Nu kan specialidrottsförbund använda Riksidrottsförbundets identitetstjänst för sina tjänster och applikationer.

Hur fungerar det?

  1. Specialidrottsförbund ansluter sina system till Riksidrottsförbundets identitetstjänst (se Så här gör ni för att ansluta er tjänst).
  2. Användare av systemet loggar därefter in med Freja+. Freja+ erbjuder stark autentisering och är en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Läs mer om Freja+ på sidan Säker inloggning med Freja+.

Vad menas med stark autentisering?

Stark autentisering handlar om att med större säkerhet kunna fastställa identiteten på den person som försöker logga in i ett IT-system. I detta fall innebär stark autentisering att det är mycket svårare för en obehörig att logga in via en annan persons konto.

Så här ansluter ni er tjänst

  1. Beställ anslutning till Riksidrottsförbundets identitetstjänst genom att skicka in uppgifter via formuläret Beställning av anslutning till Riksidrottsförbundets identitetstjänst.
  2. Ni får ett avtalsförslag som ni signerar digitalt.
  3. När avtalet är signerat bjuds ni in till ett anslutningsmöte då anslutning till testmiljön sker. Beställare och teknisk kontakt bör närvara vid mötet.
  4. Ni kvalitetssäkrar anslutningen i testmiljö och skickar en rapport till Riksidrottsförbundet.
  5. Anslutning sker i produktionsmiljö och sen är det dags för lansering.

Räkna med 1 - 2 månader från det att beställningsformuläret är inskickat tills lansering kan ske.

Om Riksidrottsförbundets identitetstjänst

  • Kostnadsfritt för specialidrottsförbund tack vare Riksidrottsförbundets samarbete med Freja
  • Smidig anslutning och hantering både för leverantör och slutanvändare
  • Observera att relaterade tjänster som användarhantering med roller och behörigheter inte ingår i tjänsten utan behöver hanteras separat.

Sidan publicerades: 14 februari 2024