Ansvar och sanktioner

Sidan uppdaterades: 8 november 2023

Riksidrottsförbundet (RF) och alla förbund och föreningar inom idrottsrörelsen har ett ansvar att följa den uppförandekod som RF tagit fram tillsammans med Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Om inte uppförandekoden följs har Integritetsskyddsmyndigheten möjlighet att besluta om ekonomiska sanktioner gentemot idrottsrörelsen. Även enskilda personer som lidit skada har rätt till ersättning.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022