Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Du som är anställd eller förtroendevald i ett specialidrottsförbund (SF), som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.

RF ger ekonomiskt stöd för förstudie eller bid/ansökan av internationella tävlingar med VM- och EM-status samt World Cup-tävlingar eller liknande. Stöd ges även till internationella kongresser, konferenser och seminarier som är sanktionerade av respektive SF:s internationella förbund.

RF kan också bevilja stöd för ett pilotprojekt om ett SF vill testa eller utvärdera en idé eller lösning där resultatet också kan vara tillämpbart för övriga SF.

Kriterier för stöd till förstudie och/eller bids

Som huvudregel står RF för upp till 75 procent av kostnaderna för budgeterat arbete med förstudie och/eller bid.

Följande kostnader är ersättningsbara:

 • Produktion och framtagande av ansökningar
 • Resa och uppehälle
 • Lobbying
 • Monter
 • Konsultkostnader upp till maxbelopp 100 000 kr
 • PR- och trycksaker

Personalkostnader inkluderas inte som ersättningsbar verksamhet.

För SF där den internationella rättighetsinnehavaren (internationella förbundet) inte använder sig av ett ansökningsförfarande för sina evenemang utan i stället en dialogform, utgår även kostnadsersättning i enlighet med ovan ersättningsbara kostnader.

Krav på SF för att erhålla stöd

 • Ansökan måste skickas till RF innan ert internationella förbund beslutar om placering av evenemanget. Ekonomiskt stöd betalas inte ut i efterskott till evenemang som redan placerats.
 • Den region eller den kommun som är värd för evenemanget måste ge finansiellt stöd till både bidarbetet och evenemanget i sig. Det kan gälla allt från ekonomiska till personella resurser.
 • Efter beslut om ekonomiskt stöd upprättas ett avtal mellan RF och SF. Det innebär att RF har full rätt till löpande information om arbetet för att kunna ta del av erfarenheter och kunskap.

Så här fattar vi beslut om belopp över 75 000 kronor

Vi ger bidrag utifrån en samlad bild av följande kriterier (i oprioriterad ordning):

 • Arrangören ska presentera sin evenemangsstrategi i en långsiktig plan för sitt arbete med internationella evenemang.
 • Arrangören ska redovisa sitt planerade hållbarhetsarbete för det internationella idrottsevenemanget.
 • Ekonomisk bärighet – arrangörens arbete med finansieringsplan och budget.
 • Uppbackning av värdkommun/-region och eventuella samarbetspartners.
 • Internationell och nationell uppmärksamhet i form av bland annat tv-sändning, och internationella besökare.
 • Evenemangets status och nivå, antalet deltagande utländska nationer samt aktiva och ledare.

Kriterier för stöd till specifika pilotprojekt

SF som vill testa eller utvärdera en idé där resultatet också kan vara till nytta för övriga SF kan få hjälp med delfinansiering av RF till ett pilotprojekt.

För att ansöka om ett pilotprojekt, kontakta Jörgen Persson jorgen.persson@rfsisu.se för en vidare dialog.

Så ansöker du

Ansökan görs i applikationen idrottsmedel i IdrottOnline. För att kunna skicka in en ansökan måste du ha rollen "anställd i förbund" eller "idrottsmedelansvarig".

 1. Logga in på IdrottOnline och välj fliken idrottsmedel.
 2. Välj därefter "Idrottsmedel" eller "Ansökan" och sök fram tillgängliga medel att ansöka på genom att söka på kategori "Internationella idrottsevenemang". Det finns tre olika medel att ansöka om:
  • Ansökan förstudie
  • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang upp till ansökt belopp 75 000 kr
  • Ansökan ekonomiskt stöd för bid/ansökan av internationella idrottsevenemang över 75 000 kr

Om du behöver hjälp, kontakta RF:s support.

Sidan publicerades: 7 november 2022